Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon er den eneste fellesorganisasjonen for velforeninger og grendelag i Norge. Medlemskap gir mange fordeler og gjør nærmiljøarbeidet tryggere. Sekretariatet hjelper dere når det er behov.

Les mer
Kommunale Velforbund møttes i september

Kommunale Velforbund møttes i september

I seks kommuner har VFO egne kommunale samarbeidsutvalg for godt velarbeid i kommunen og samarbeid med politikere og administrasjon. Dette er Haugesund, Asker, Tønsberg, Nesodden, Oslo og Bærum

Les mer
Høringer  statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

Hvor blir det av penger til velbevegelsen i Norge? Dette var hovedtema da ledelsen i VFO møtte Familie- og kulturkomiteen og Kommunal og forvaltningskomiteen i oktober. Noe svar fikk vi ikke, men vi håper komiteene bidrar til å finne en løsning fram til endelig budsjett skal vedtas.

Les mer