"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

Kulturdepartementets forslag til endrete regler for "Grasrotandel" ser ved første blikk positivt ut. Men det legger opp til administrative avgjørelser på viktige arbeidsområder for velforeninger. Det kan føre til at en mister muligheten for en ekstra inntektskilde.

Les mer
Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om frivillig innsats. Dette er et viktig prosjekt for kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vellenes Fellesorganisasjon har gjennom flere innspill understreket bredden i den frivillige innsatsen - der velforeninger er blant de eldste allmennyttige foreningene i landet.

Les mer
Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Over 200 frivillige troppet opp foran Stortinget i slutten av september – Det må bli slutt på å skattlegge frivillig innsats. Fra fotballspillere og redningsmannskaper til ivrige vaffelsteikere, frivilligheten rommer viktige funksjoner for å få Norge til å gå "rundt": Over 200 frivillige ga torsdag høylytt oppmerksomhet til kravet om å gi frivilligheten full momskompensasjon.  Og politikerne var velvillige, om ikke full av løfter.

Les mer