Drift - Tilskuddsordninger

Generelt:

Det finnes intet komplett, samlet og åpent tilgjengelig register over tilskuddsordinger som er aktuelle for frivillige foreninger som f.eks. velforeninger. Her er imidlertid noen tips:

- De fleste kommuner har lokale tilskuddsordninger av ulike slag. Let litt rundt på kommunens nettsider og kontakt f.eks. kultursjefen.

- Noen kommuner abonnerer på en søketjeneste fra "Tilskuddsportalen", en betalingstjeneste som gir informasjon om et stort antall private tilskuddsordninger og stiftelser som deler ut midler. Finnes >>HER 

Tilskuddsordninger fra bedrifter:  
>> BKK
>> Eidsivastrøm
>> IKEA

Tilskuddordninger bank og forsikring:
>> Sparebankstiftelsen
>> Gjensidigestiftelsen
>> If trygghetsfond
>> Storebrand
>> KLP

Nedenfor finner du et vedlegg som gir informasjon om tilskuddsordninger fra fylkeskommunerTilskudd fra andre offentlige instutusjonwer:
>> Frifond

VFO skal forsøke å bygge opp dette registeret med ny kunnskap.

Vellenes Fellesråd Tønsberg satser mye på å kartlegge tilskuddsordninger og har bidratt til denne ovesikten. Det er vel verd å besøke:  http://www.velfellestbg.com