Artikler

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

15.08.16 02:00
av Erik Sennesvik

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon er den eneste fellesorganisasjonen for velforeninger og grendelag i Norge. Medlemskap gir mange fordeler og gjør nærmiljøarbeidet tryggere. Sekretariatet hjelper dere når det er behov.

Les mer...
Miljøvennlige nabolag. Guide lansert!

28.11.19 00:00
av Annette Skogheim
Aktuelle saker   Hjelp i "hverdagen"  

Miljøvennlige nabolag. Guide lansert!

Vellenes Fellesorganisasjon i samarbeid med Naturvernforbundet har gleden av å presentere en guide for å hjelpe alle de som ønsker å tilrettelegge for et miljøvennlig nabolag. Målet er å inspirere til å iverksette tiltak som både er grønne, lærerike, hyggelige og økonomisk gunstige!

Les mer...
Kommunale Velforbund møttes i september

07.11.19 11:52
av Erik Sennesvik

Kommunale Velforbund møttes i september

I seks kommuner har VFO egne kommunale samarbeidsutvalg for godt velarbeid i kommunen og samarbeid med politikere og administrasjon. Dette er Haugesund, Asker, Tønsberg, Nesodden, Oslo og Bærum

Les mer...
Høringer  statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

27.10.19 20:18
av Erik Sennesvik

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

Hvor blir det av penger til velbevegelsen i Norge? Dette var hovedtema da ledelsen i VFO møtte Familie- og kulturkomiteen og Kommunal og forvaltningskomiteen i oktober. Noe svar fikk vi ikke, men vi håper komiteene bidrar til å finne en løsning fram til endelig budsjett skal vedtas.

Les mer...
Momsrefusjon klar i desember

03.10.19 20:49
av Erik Sennesvik

Momsrefusjon klar i desember

Vi får allerede nå forventningsfulle forespørsler om når refusjonen av merverdiavgift kommer. Fellessøknad for Vellenes Fellesorganisasjon er sendt inn innen 1. september og omfatter 294 medlemsforeninger. Men tilbakemelding fra Lotteritilsynet vil ikke komme før i desember.

Les mer...
Historieprosjektet – Velbevegelse og lokalt ansvar

03.10.19 20:39
av Erik Sennesvik

Historieprosjektet – Velbevegelse og lokalt ansvar

Torsdag 19. september var det mye historisk kompetanse samlet i VFO. Politiker gjennom mange år og tidligere statsråd, Odd Einar Dørum, professor emeritus Bedriftsøkonomisk Institutt, Lars Thue, tidligere embetsmann i finansdepartementet, Arne Dolven og leder av VFO Erik Sennesvik drøftet et spennende prosjekt. Professor emeritus Oslo MET - Universitet, Harald Koht kunne ikke delta, men vil delta i det videre arbeidet der også forskningsinstitusjoner nå er engasjert. Alle har mye kunnskap om norsk velbevegelse.

Les mer...
Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

07.04.19 12:40
av Erik Sennesvik

Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

"Det enkle er ofte det beste", sa folkehelseministeren, Åse Michaelsen, da hun presenterte Folkehelsemeldingen 2019 på Sørenga, den nye bydelen i Oslo, sist fredag. Inkludering, deltaking ir lokalmiljøet, aktiviteter der alle kan være med - listen var lang og som hentet ut fra listen over viktige nærmiljøoppgaver. "Og frivilligheten er viktig", sa hun. Meldingen er fullpakket av argumenter for at godt arbeid i bygdelag og velforeninger er bra for folkehelsen. Men hun kjenner åpenbart ikke disse foreningene, for da ville hun valgt å bruke dem i sitt arbeide. Og det ville være mye billigere enn mange av forslagene i meldingen.

Les mer...
Presentasjoner fra landskonferansen 2019

13.03.19 00:00
av Annette Skogheim
Landsmøter   Aktuelle saker   Aktuelle saker  

Presentasjoner fra landskonferansen 2019

Landskonferansen 2019 tok for seg et bredt spekter av tema. Klima og miljø, byggherreansvar, velforeningsdrift og tilskuddsordninger ble tatt opp av gruppeledere fra Naturvernforbundet, Aase prosjekt, Vellenes Fellesorganisasjons leder og Sparebankstiftelsen. Var det et innlegg du ikke fikk med deg, eller ønsker å se på nytt? Her finner du presentasjonene fra de forskjellige gruppene

Les mer...
Saksliste og dokumenter til landsmøtet 2019

09.02.19 13:59
av Erik Sennesvik
Landsmøter  

Saksliste og dokumenter til landsmøtet 2019

Dokumenter til landsmøtet 2. mars ved Thon hotell Opera i Oslo er nå sendt alle medlemsforeninger på kontaktadressen. Hver enkelt forening kan videresende dette til egne styremedlemmer. Program for konferanse er på det nærmeste klar.

Les mer...
Velposten desember 2018

18.12.18 08:04
av Annette Skogheim

Velposten desember 2018

Velposten for desember 2018 er nå sendt ut. For dem som ikke har oppgitt mailadresse, er den sendt i papirutgave.

Les mer...
Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

10.10.18 12:11
av Annette Skogheim
Aktuelle saker   Myndigheter  

Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

Vellenes Fellesorganisasjon møtte denne uken Kulturdepartementet. Formålet var innspill om nærmiljø- og velarbeid som tradisjonsrik og viktig innsats for lokalsamfunnet og styrket innbyggermedvirkning. Under møtet kom det fram at stortingsmelding om «frivillighet» neppe blir lagt fram 5. november som tidligere antatt. Det arbeides fremdeles med meldingen.

Les mer...
Hela Norden ska leva møttes på Åland

10.10.18 11:13
av Annette Skogheim
Aktuelle saker   Arrangement  

Hela Norden ska leva møttes på Åland

«Hela Norden ska leva" møtte "Foreningen Norden" i sitt høstmøte på Åland i begynnelsen av oktober. Det er viktig å ivareta felles, nordisk kultur og samfunnsforståelse. Det ligger mange uforløste oppgaver og ideer i et nærmere samarbeid om utvikling av lokaldemokrati og nærmiljøarbeid i et videre samarbeid med Foreningen Norden. Dette vil bli fulgt opp i neste møte som er lagt til København våren 2019.

Les mer...
Mange baller i lufta for VFO, for mange?

24.09.18 11:04
av Erik Sennesvik

Mange baller i lufta for VFO, for mange?

Styreseminaret 21. og 22. september ga rom for ettertanke i lys av fremtiden: Denne høsten er viktig for velarbeid. Frivillighetsmeldingen legges fram 15. november. Vellenes Fellesorganisasjon arbeider på mange fronter for å skape oppmerksomhet om nærmiljøarbeid og velaktivitet. Lokal innsats der folk bor er viktig også i et forebyggende folkehelsearbeid. Men velbevegelsen har null tilskudd fra den store frivillighetspotten. Det er likevel det området innen frivilligheten som seiler i medvind.

Les mer...
Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

24.09.18 10:39
av Erik Sennesvik

Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Innspill til folkehelsemeldingen 2019.: Vellenes Fellesorganisasjon var invitert til å gi innspill til folkehelsemeldingen som kommer i 2019. Det er mye om psykiske lidelser, ensomhet og manglende tilhørighet. Det bør bli mer om hva som hindrer nettopp dette. Fungerende nærmiljøer bidrar til god folkehelse. Derfor er godt velarbeid viktig.

Les mer...
Til det beste for barn og unge

22.08.18 10:13
av Annette Skogheim

Til det beste for barn og unge

Vi vet at flere velforeninger gjør mye god for at oppvekstmiljøet skal være trygt og godt. Det være seg drift av lekeplasser, holde tilstelninger og gi muligheten for å delta på andre tilstelninger. Nå ønsker vi deres erfaringer og ideer på hva som fungerer bra, og hva som kunne vært gjort bedre.

Les mer...
Ikke alle er med når pengene deles ut

18.06.18 09:28
av Annette Skogheim
Aktuelle saker   Myndigheter  

Ikke alle er med når pengene deles ut

Fordeling av frivillighetsmidler har vært under lupen. Ekspertgruppe finner mange tilfeldigheter i tilskuddsordningene for frivillige og foreslår en rekke endringer. Men hvorfor noen får – og andre ikke - er ikke utredet. Styret i Vellenes Fellesorganisasjon vedtok derfor i siste styremøte en uttalelse til kulturministeren for nettopp å peke på dette misforholdet.

Les mer...
Kan vi feire 5. november?

14.06.18 13:16
av Annette Skogheim
Aktuelle saker  

Kan vi feire 5. november?

Under årsmøtet i Frivillighet Norge onsdag 13. juni kom det fram at Regjeringen har valgt "Frivillighetens dag", 5. november, til å legge fram stortingsmeldingen om "Frivillighet i Norge". Vellenes Fellesorganisasjon har kommet med en rekke innspill til meldingen.

Les mer...
Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

26.04.18 13:10
av Annette Skogheim

Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

Det blir ingen endring i regelverket for årets søknad. Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at ny forskrift skulle gjelde fra søknadsåret 2018. Det blir likevel ikke slik.

Les mer...
Salg av fellesareal

12.07.18 08:28
av Annette Skogheim
Juridisk  

Salg av fellesareal

En redegjørelse fra advokatfirmaet Kluge vedrørende de formelle sider ved behandling av salg av fellesarealer.

Les mer...
Det handler om livskvalitet!

04.04.18 15:07
av Annette Skogheim
Aktuelle saker    

Det handler om livskvalitet!

Under landskonferansen 3 mars var vi så heldige å ha et innledningsforedrag av Cathrine Vigander. Nå har også de som ikke var tilstede mulighet til å lese en redigert utgave av presentasjonen på våre nettsider.

Les mer...
Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

19.01.18 13:57
av Annette Skogheim

Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

I løpet av 2017 har 152 velforeninger funnet veien til Vellenes Fellesorganisasjon. Dette svarer til 7,6% økning. Men fremdeles er det flere tusen nærmiljøforeninger, grendelag og velforeninger som ikke er tilsluttet paraplyorganisasjonen. Et større fellesskap gir både tryggere økonomi, og velforeningene får mer slagkraft i forhold til myndighetene.

Les mer...
Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

18.01.18 16:51
av Annette Skogheim
Aktuelle saker  

Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Som følge av en endring i forskriften som trådde i kraft 1 januar 2018 økes andelen fra 5 til 7 prosent av spill-innsatsen! I begynnelsen av januar i år strømmet pengene ut fra Hamar til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk bidrag via Grasrotandelen for 2016.Til sammen ble det tilført 448 millioner kroner til organisasjonslivet via Grasrotandelen.

Les mer...
Norge tar over ordførervervet

04.12.17 16:27
av Annette Skogheim

Norge tar over ordførervervet

1 desember ble det besluttet at Norge ved Vellenes Fellesorganisasjon tar over ordførervervet i "Hela Norden ska leva" fra 2018. På møte i Stockholm fikk vår representant Erik Sennesvik overlevert ordførerklubben av Åse Classon i "Hela Sverige ska leva". Til stede var utsendinger fra både Norge, Åland, Island, Finland og Sverige.

Les mer...
"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

27.10.17 22:20
av Erik Sennesvik
 

"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

Kulturdepartementets forslag til endrete regler for "Grasrotandel" ser ved første blikk positivt ut. Men det legger opp til administrative avgjørelser på viktige arbeidsområder for velforeninger. Det kan føre til at en mister muligheten for en ekstra inntektskilde.

Les mer...
Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

11.10.17 14:38
av Erik Sennesvik

Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om frivillig innsats. Dette er et viktig prosjekt for kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vellenes Fellesorganisasjon har gjennom flere innspill understreket bredden i den frivillige innsatsen - der velforeninger er blant de eldste allmennyttige foreningene i landet.

Les mer...
Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

11.10.17 14:01
av Erik Sennesvik

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Over 200 frivillige troppet opp foran Stortinget i slutten av september – Det må bli slutt på å skattlegge frivillig innsats. Fra fotballspillere og redningsmannskaper til ivrige vaffelsteikere, frivilligheten rommer viktige funksjoner for å få Norge til å gå "rundt": Over 200 frivillige ga torsdag høylytt oppmerksomhet til kravet om å gi frivilligheten full momskompensasjon.  Og politikerne var velvillige, om ikke full av løfter.

Les mer...
Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46
av Eivind Bødtker
Høringer   Aktuelle saker  

Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer...
Eiendomskatt

05.04.17 16:17
av Eivind Bødtker
   

Eiendomskatt

Det er innført eiendomskatt i mange kommuner. Det kan gjelde ditt grendehus eller velhuset

Les mer...
Praktisk verktøykasse for små samfunn

13.03.17 12:37
av Eivind Bødtker
Forskning  

Praktisk verktøykasse for små samfunn

Praktisk verktøykasse hjelper små samfunn i det grønne skiftet Hvordan kan et lite samfunn implementere et system basert på 100 prosent fornybar energi? Svaret kan finnes i en ny nordisk guide.

Les mer...
Adopter en Strand

29.01.17 19:15
av Eivind Bødtker
Hold Norge Rent  

Adopter en Strand

Hold Norge Rent inviterer til workshop om prosjektet "Adopter en strand". Workshopen finner sted i Oslo tirsdag 28. februar kl. 11:00 - 16:30. Lenke til påmelding: Workshop om «Adopter en strand»

Les mer...
Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

08.10.16 02:00
av Eivind Bødtker
Høringer  

Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

Vellenes Fellesorganisasjon har avgitt en høringsuttalelse om ny kommunelov. Hovedpunktet er at forslaget ikke tar tilstrekkelig høyde for kommunens ansvar for å utvikle samabeidet med nærmiljøorganisasjoner, som velforeninger.

Les mer...
Samarbeid!

29.06.16 02:00
av Eivind Bødtker

Samarbeid!

Samarbeidsavtalen mellom VFO og VELforbundet er på plass.

Les mer...
Allemannsretten

14.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Allemannsretten

Den kjente Sandefjordsaken som ble behandlet av Høyesterett i 1998, handler om allemannsretten.

Les mer...
Inndriving

09.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Inndriving

Dersom et medlem som plikter å betale medlemskontingent etter vedtektene i velforeningen ikke har betalt, kan velforeningen kreve inn medlemskontingenten for eksempel ved egeninkasso.

Les mer...
Eiendomsrett til fellesarealer

08.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Eiendomsrett til fellesarealer

Av ulike grunner kan spørsmålet om eiendomsretten og bruksrett til fellesareal bli satt på spissen. I det følgende vil det bli gjort rede for noen utgangspunkter i slike saker.

Les mer...
Velforeningers adgang til å gå til sak

05.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Velforeningers adgang til å gå til sak

Domstolene behandler som regel bare saker som saksøkeren har en "rettslig interesse" i å få avklart. For at saken skal kunne bli fremmet, må vanligvis saken ha betydning for saksøkerens rettigheter eller plikter.

Les mer...
Støy fra naboeiendom

02.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Støy fra naboeiendom

Støy defineres gjerne som uønsket lyd som kan påvirke menneskets fysiske og psykiske velvære. I dagens samfunn er kildene til støy mange.

Les mer...
Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

01.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

Det er slett ikke uvanlig at velforeninger, borettslag, grendelag og lignende foreninger utfører og ivaretar små og store oppgaver som ellers ligger til det offentlige å ta seg av. Mange velforeninger sørger blant annet for snømåking og annet vedlikehold av veier, beskjæring av trær og busker, samt oppføring og vedlikehold av lekeplasser og tørkestativer. Bare for å nevne noe.

Les mer...