Påmelding Landsmøte og Landskonferanse

Påmelding Landsmøte og Landskonferanse

22.01.20 00:00 av Annette Skogheim

Landsmøte og Landskonferanse er i år lagt til 29 februar på Thon Hotell Opera i Oslo. Dere kan nå melde dere på. Vi håper dere har mulighet til å komme!

Les mer
Nettbutikk for velforeninger, grendelag og sameie

Nettbutikk for velforeninger, grendelag og sameie

08.01.20 00:00 av Annette Skogheim

En ny nettbutikk, handleher.no, er nå lansert. Denne er spesielt myntet på de som ønsker å finne produkter som er særlig relevante for driften av velforeninger, grendelag, sameiere og lignende. Dette er et samarbeid mellom Vellenes Fellesorganisasjon og Nettberg AS.

Les mer
Miljøvennlige nabolag. Guide lansert!

Miljøvennlige nabolag. Guide lansert!

28.11.19 00:00 av Annette Skogheim

Vellenes Fellesorganisasjon i samarbeid med Naturvernforbundet har gleden av å presentere en guide for å hjelpe alle de som ønsker å tilrettelegge for et miljøvennlig nabolag. Målet er å inspirere til å iverksette tiltak som både er grønne, lærerike, hyggelige og økonomisk gunstige!

Les mer
Presentasjoner fra landskonferansen 2019

Presentasjoner fra landskonferansen 2019

13.03.19 00:00 av Annette Skogheim

Landskonferansen 2019 tok for seg et bredt spekter av tema. Klima og miljø, byggherreansvar, velforeningsdrift og tilskuddsordninger ble tatt opp av gruppeledere fra Naturvernforbundet, Aase prosjekt, Vellenes Fellesorganisasjons leder og Sparebankstiftelsen. Var det et innlegg du ikke fikk med deg, eller ønsker å se på nytt? Her finner du presentasjonene fra de forskjellige gruppene

Les mer
Velposten februar 2019

Velposten februar 2019

27.02.19 08:29 av Annette Skogheim

Årets første utgave av Velposten er nå klar

Les mer
Vellenes Fellesorganisasjon stilte på høring

Vellenes Fellesorganisasjon stilte på høring

25.02.19 00:00 av Annette Skogheim

Vellenes Fellesorganisasjon har vært på høring vedrørende den nye Frivillighetsmeldingen. Vårt hovedbudskap budskap, velbevegelsen må ikke glemmes! Ønsker du å se vårt innspill? Klikk på web-tv linken i artikkelen.

Les mer
Velarbeid er viktig!

Velarbeid er viktig!

01.11.18 13:34 av Annette Skogheim

Velarbeid er viktig, sier kommunene i en undersøkelse gjort av Respons Analyse

Les mer
Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

10.10.18 12:11 av Annette Skogheim

Vellenes Fellesorganisasjon møtte denne uken Kulturdepartementet. Formålet var innspill om nærmiljø- og velarbeid som tradisjonsrik og viktig innsats for lokalsamfunnet og styrket innbyggermedvirkning. Under møtet kom det fram at stortingsmelding om «frivillighet» neppe blir lagt fram 5. november som tidligere antatt. Det arbeides fremdeles med meldingen.

Les mer
Hela Norden ska leva møttes på Åland

Hela Norden ska leva møttes på Åland

10.10.18 11:13 av Annette Skogheim

«Hela Norden ska leva" møtte "Foreningen Norden" i sitt høstmøte på Åland i begynnelsen av oktober. Det er viktig å ivareta felles, nordisk kultur og samfunnsforståelse. Det ligger mange uforløste oppgaver og ideer i et nærmere samarbeid om utvikling av lokaldemokrati og nærmiljøarbeid i et videre samarbeid med Foreningen Norden. Dette vil bli fulgt opp i neste møte som er lagt til København våren 2019.

Les mer
GDPR – veileder for velforeninger

GDPR – veileder for velforeninger

22.06.18 19:02 av Annette Skogheim

GDPR og personvern omfatter også dere. Derfor har Vellenes Fellesorganisasjon laget en sjekkliste for velforeninger/bygdelag/huseierforeninger. Denne vil bli supplementert etter behov.

Les mer
Ikke alle er med når pengene deles ut

Ikke alle er med når pengene deles ut

18.06.18 09:28 av Annette Skogheim

Fordeling av frivillighetsmidler har vært under lupen. Ekspertgruppe finner mange tilfeldigheter i tilskuddsordningene for frivillige og foreslår en rekke endringer. Men hvorfor noen får – og andre ikke - er ikke utredet. Styret i Vellenes Fellesorganisasjon vedtok derfor i siste styremøte en uttalelse til kulturministeren for nettopp å peke på dette misforholdet.

Les mer
Kan vi feire 5. november?

Kan vi feire 5. november?

14.06.18 13:16 av Annette Skogheim

Under årsmøtet i Frivillighet Norge onsdag 13. juni kom det fram at Regjeringen har valgt "Frivillighetens dag", 5. november, til å legge fram stortingsmeldingen om "Frivillighet i Norge". Vellenes Fellesorganisasjon har kommet med en rekke innspill til meldingen.

Les mer
Velforeninger eller minikommunestyrer i lokalmiljø

Velforeninger eller minikommunestyrer i lokalmiljø

26.04.18 11:21 av Annette Skogheim

Debatten går om hvordan en sikrer lokal medvirkning i de nye storkommunene., men dette gjelder like mye eksisterende kommuner.

Les mer
Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon

Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon

23.04.18 09:30 av Annette Skogheim

Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Les mer
Det handler om livskvalitet!

Det handler om livskvalitet!

04.04.18 15:07 av Annette Skogheim

Under landskonferansen 3 mars var vi så heldige å ha et innledningsforedrag av Cathrine Vigander. Nå har også de som ikke var tilstede mulighet til å lese en redigert utgave av presentasjonen på våre nettsider.

Les mer
Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

18.01.18 16:51 av Annette Skogheim

Som følge av en endring i forskriften som trådde i kraft 1 januar 2018 økes andelen fra 5 til 7 prosent av spill-innsatsen! I begynnelsen av januar i år strømmet pengene ut fra Hamar til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk bidrag via Grasrotandelen for 2016.Til sammen ble det tilført 448 millioner kroner til organisasjonslivet via Grasrotandelen.

Les mer
Oppdatering av styresammensetting

Oppdatering av styresammensetting

11.12.17 15:47 av Annette Skogheim

Alle vel kan nå gå inn og oppdatere sammensettingen av styret sitt i Styreweb !

Les mer
Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46 av Eivind Bødtker

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer
Støyforeningens Nyhetsbrev 2016-2

Støyforeningens Nyhetsbrev 2016-2

11.11.16 16:40 av Eivind Bødtker

Støyforeningen har laget et fyldig Nyhetsbrev som inneholder mange gode råd.

Les mer
Hverdagsintegrering

Hverdagsintegrering

13.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Integrering og Bosetting - Kunnskap og Empati. Hva mener VFO om dette?

Les mer