Artikler

Presentasjoner fra landskonferansen 2019

13.03.19 00:00
av Annette Skogheim
Landsmøter   Aktuelle saker   Aktuelle saker  

Presentasjoner fra landskonferansen 2019

Landskonferansen 2019 tok for seg et bredt spekter av tema. Klima og miljø, byggherreansvar, velforeningsdrift og tilskuddsordninger ble tatt opp av gruppeledere fra Naturvernforbundet, Aase prosjekt, Vellenes Fellesorganisasjons leder og Sparebankstiftelsen. Var det et innlegg du ikke fikk med deg, eller ønsker å se på nytt? Her finner du presentasjonene fra de forskjellige gruppene

Les mer...
Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

10.10.18 12:11
av Annette Skogheim
Aktuelle saker   Myndigheter  

Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

Vellenes Fellesorganisasjon møtte denne uken Kulturdepartementet. Formålet var innspill om nærmiljø- og velarbeid som tradisjonsrik og viktig innsats for lokalsamfunnet og styrket innbyggermedvirkning. Under møtet kom det fram at stortingsmelding om «frivillighet» neppe blir lagt fram 5. november som tidligere antatt. Det arbeides fremdeles med meldingen.

Les mer...
Hela Norden ska leva møttes på Åland

10.10.18 11:13
av Annette Skogheim
Aktuelle saker   Arrangement  

Hela Norden ska leva møttes på Åland

«Hela Norden ska leva" møtte "Foreningen Norden" i sitt høstmøte på Åland i begynnelsen av oktober. Det er viktig å ivareta felles, nordisk kultur og samfunnsforståelse. Det ligger mange uforløste oppgaver og ideer i et nærmere samarbeid om utvikling av lokaldemokrati og nærmiljøarbeid i et videre samarbeid med Foreningen Norden. Dette vil bli fulgt opp i neste møte som er lagt til København våren 2019.

Les mer...
Ikke alle er med når pengene deles ut

18.06.18 09:28
av Annette Skogheim
Aktuelle saker   Myndigheter  

Ikke alle er med når pengene deles ut

Fordeling av frivillighetsmidler har vært under lupen. Ekspertgruppe finner mange tilfeldigheter i tilskuddsordningene for frivillige og foreslår en rekke endringer. Men hvorfor noen får – og andre ikke - er ikke utredet. Styret i Vellenes Fellesorganisasjon vedtok derfor i siste styremøte en uttalelse til kulturministeren for nettopp å peke på dette misforholdet.

Les mer...
Kan vi feire 5. november?

14.06.18 13:16
av Annette Skogheim
Aktuelle saker  

Kan vi feire 5. november?

Under årsmøtet i Frivillighet Norge onsdag 13. juni kom det fram at Regjeringen har valgt "Frivillighetens dag", 5. november, til å legge fram stortingsmeldingen om "Frivillighet i Norge". Vellenes Fellesorganisasjon har kommet med en rekke innspill til meldingen.

Les mer...
Det handler om livskvalitet!

04.04.18 15:07
av Annette Skogheim
Aktuelle saker    

Det handler om livskvalitet!

Under landskonferansen 3 mars var vi så heldige å ha et innledningsforedrag av Cathrine Vigander. Nå har også de som ikke var tilstede mulighet til å lese en redigert utgave av presentasjonen på våre nettsider.

Les mer...
Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

18.01.18 16:51
av Annette Skogheim
Aktuelle saker  

Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Som følge av en endring i forskriften som trådde i kraft 1 januar 2018 økes andelen fra 5 til 7 prosent av spill-innsatsen! I begynnelsen av januar i år strømmet pengene ut fra Hamar til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk bidrag via Grasrotandelen for 2016.Til sammen ble det tilført 448 millioner kroner til organisasjonslivet via Grasrotandelen.

Les mer...
Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46
av Eivind Bødtker
Høringer   Aktuelle saker  

Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer...