Vellenes Fellesorganisasjon stilte på høring

Vellenes Fellesorganisasjon stilte på høring

25.02.19 00:00 av Annette Skogheim

Vellenes Fellesorganisasjon har vært på høring vedrørende den nye Frivillighetsmeldingen. Vårt hovedbudskap budskap, velbevegelsen må ikke glemmes! Ønsker du å se vårt innspill? Klikk på web-tv linken i artikkelen.

Les mer
Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon

Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon

23.04.18 09:30 av Annette Skogheim

Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Les mer
Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46 av Eivind Bødtker

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer
Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

08.10.16 02:00 av Eivind Bødtker

Vellenes Fellesorganisasjon har avgitt en høringsuttalelse om ny kommunelov. Hovedpunktet er at forslaget ikke tar tilstrekkelig høyde for kommunens ansvar for å utvikle samabeidet med nærmiljøorganisasjoner, som velforeninger.

Les mer
Lemping av støykrav for skytebaner

Lemping av støykrav for skytebaner

31.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

VFO støtter ikke Miljødirektoratets forslag.

Les mer
Forenkling i plandelen av plan- og bygningsloven

Forenkling i plandelen av plan- og bygningsloven

13.11.15 01:00 av Eivind Bødtker

VFO har avgitt en høringsuttalelse om departementets forslag til visse forenklinger i plandelen av Plan- og bygningsloven.

Les mer