Artikler

Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46
av Eivind Bødtker
Høringer   Aktuelle saker  

Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer...
Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

08.10.16 02:00
av Eivind Bødtker
Høringer  

Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

Vellenes Fellesorganisasjon har avgitt en høringsuttalelse om ny kommunelov. Hovedpunktet er at forslaget ikke tar tilstrekkelig høyde for kommunens ansvar for å utvikle samabeidet med nærmiljøorganisasjoner, som velforeninger.

Les mer...