Artikler

Salg av fellesareal

12.07.18 08:28
av Annette Skogheim
Juridisk  

Salg av fellesareal

En redegjørelse fra advokatfirmaet Kluge vedrørende de formelle sider ved behandling av salg av fellesarealer.

Les mer...
Allemannsretten

14.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Allemannsretten

Den kjente Sandefjordsaken som ble behandlet av Høyesterett i 1998, handler om allemannsretten.

Les mer...
Inndriving

09.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Inndriving

Dersom et medlem som plikter å betale medlemskontingent etter vedtektene i velforeningen ikke har betalt, kan velforeningen kreve inn medlemskontingenten for eksempel ved egeninkasso.

Les mer...
Eiendomsrett til fellesarealer

08.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Eiendomsrett til fellesarealer

Av ulike grunner kan spørsmålet om eiendomsretten og bruksrett til fellesareal bli satt på spissen. I det følgende vil det bli gjort rede for noen utgangspunkter i slike saker.

Les mer...
Velforeningers adgang til å gå til sak

05.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Velforeningers adgang til å gå til sak

Domstolene behandler som regel bare saker som saksøkeren har en "rettslig interesse" i å få avklart. For at saken skal kunne bli fremmet, må vanligvis saken ha betydning for saksøkerens rettigheter eller plikter.

Les mer...
Støy fra naboeiendom

02.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Støy fra naboeiendom

Støy defineres gjerne som uønsket lyd som kan påvirke menneskets fysiske og psykiske velvære. I dagens samfunn er kildene til støy mange.

Les mer...
Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

01.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

Det er slett ikke uvanlig at velforeninger, borettslag, grendelag og lignende foreninger utfører og ivaretar små og store oppgaver som ellers ligger til det offentlige å ta seg av. Mange velforeninger sørger blant annet for snømåking og annet vedlikehold av veier, beskjæring av trær og busker, samt oppføring og vedlikehold av lekeplasser og tørkestativer. Bare for å nevne noe.

Les mer...