Artikler

Det handler om livskvalitet!

04.04.18 15:07
av Annette Henriksen
Aktuelle saker  

Det handler om livskvalitet!

Under landskonferansen 3 mars var vi så heldige å ha et innledningsforedrag av Cathrine Vigander. Nå har også de som ikke var tilstede mulighet til å lese en redigert utgave av presentasjonen på våre nettsider.

Les mer...
Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

18.01.18 16:51
av Annette Henriksen
Aktuelle saker  

Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Som følge av en endring i forskriften som trådde i kraft 1 januar 2018 økes andelen fra 5 til 7 prosent av spill-innsatsen! I begynnelsen av januar i år strømmet pengene ut fra Hamar til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk bidrag via Grasrotandelen for 2016.Til sammen ble det tilført 448 millioner kroner til organisasjonslivet via Grasrotandelen.

Les mer...
Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46
av Eivind Bødtker
Høringer   Aktuelle saker  

Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer...