Artikler

Saksliste og dokumenter til landsmøtet 2019

09.02.19 13:59
av Erik Sennesvik

Saksliste og dokumenter til landsmøtet 2019

Dokumenter til landsmøtet 2. mars ved Thon hotell Opera i Oslo er nå sendt alle medlemsforeninger på kontaktadressen. Hver enkelt forening kan videresende dette til egne styremedlemmer. Program for konferanse er på det nærmeste klar.

Les mer...
Påmelding til Landsmøte og Landskonferanse

31.01.19 00:00
av Annette Skogheim

Påmelding til Landsmøte og Landskonferanse

Påmelding for landskonferansen og landsmøte er endret fra i fjor. I stedet for å sende oss mail, vil dere nå kunne melde dere på via et skjema opprettet gjennom vår leverandør Styreweb. Link til skjema er sendt kontaktperson for foreningen per e-post, og er ligger på denne artikkelen .

Les mer...
Velposten desember 2018

18.12.18 08:04
av Annette Skogheim

Velposten desember 2018

Velposten for desember 2018 er nå sendt ut. For dem som ikke har oppgitt mailadresse, er den sendt i papirutgave.

Les mer...
Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

10.10.18 12:11
av Annette Skogheim

Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

Vellenes Fellesorganisasjon møtte denne uken Kulturdepartementet. Formålet var innspill om nærmiljø- og velarbeid som tradisjonsrik og viktig innsats for lokalsamfunnet og styrket innbyggermedvirkning. Under møtet kom det fram at stortingsmelding om «frivillighet» neppe blir lagt fram 5. november som tidligere antatt. Det arbeides fremdeles med meldingen.

Les mer...
Mange baller i lufta for VFO, for mange?

24.09.18 11:04
av Erik Sennesvik

Mange baller i lufta for VFO, for mange?

Styreseminaret 21. og 22. september ga rom for ettertanke i lys av fremtiden: Denne høsten er viktig for velarbeid. Frivillighetsmeldingen legges fram 15. november. Vellenes Fellesorganisasjon arbeider på mange fronter for å skape oppmerksomhet om nærmiljøarbeid og velaktivitet. Lokal innsats der folk bor er viktig også i et forebyggende folkehelsearbeid. Men velbevegelsen har null tilskudd fra den store frivillighetspotten. Det er likevel det området innen frivilligheten som seiler i medvind.

Les mer...
Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

24.09.18 10:39
av Erik Sennesvik

Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Innspill til folkehelsemeldingen 2019.: Vellenes Fellesorganisasjon var invitert til å gi innspill til folkehelsemeldingen som kommer i 2019. Det er mye om psykiske lidelser, ensomhet og manglende tilhørighet. Det bør bli mer om hva som hindrer nettopp dette. Fungerende nærmiljøer bidrar til god folkehelse. Derfor er godt velarbeid viktig.

Les mer...
Til det beste for barn og unge

22.08.18 10:13
av Annette Skogheim

Til det beste for barn og unge

Vi vet at flere velforeninger gjør mye god for at oppvekstmiljøet skal være trygt og godt. Det være seg drift av lekeplasser, holde tilstelninger og gi muligheten for å delta på andre tilstelninger. Nå ønsker vi deres erfaringer og ideer på hva som fungerer bra, og hva som kunne vært gjort bedre.

Les mer...
Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

26.04.18 13:10
av Annette Skogheim

Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

Det blir ingen endring i regelverket for årets søknad. Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at ny forskrift skulle gjelde fra søknadsåret 2018. Det blir likevel ikke slik.

Les mer...
Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

19.01.18 13:57
av Annette Skogheim

Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

I løpet av 2017 har 152 velforeninger funnet veien til Vellenes Fellesorganisasjon. Dette svarer til 7,6% økning. Men fremdeles er det flere tusen nærmiljøforeninger, grendelag og velforeninger som ikke er tilsluttet paraplyorganisasjonen. Et større fellesskap gir både tryggere økonomi, og velforeningene får mer slagkraft i forhold til myndighetene.

Les mer...
Norge tar over ordførervervet

04.12.17 16:27
av Annette Skogheim

Norge tar over ordførervervet

1 desember ble det besluttet at Norge ved Vellenes Fellesorganisasjon tar over ordførervervet i "Hela Norden ska leva" fra 2018. På møte i Stockholm fikk vår representant Erik Sennesvik overlevert ordførerklubben av Åse Classon i "Hela Sverige ska leva". Til stede var utsendinger fra både Norge, Åland, Island, Finland og Sverige.

Les mer...
Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

11.10.17 14:38
av Erik Sennesvik

Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om frivillig innsats. Dette er et viktig prosjekt for kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vellenes Fellesorganisasjon har gjennom flere innspill understreket bredden i den frivillige innsatsen - der velforeninger er blant de eldste allmennyttige foreningene i landet.

Les mer...
Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

11.10.17 14:01
av Erik Sennesvik

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Over 200 frivillige troppet opp foran Stortinget i slutten av september – Det må bli slutt på å skattlegge frivillig innsats. Fra fotballspillere og redningsmannskaper til ivrige vaffelsteikere, frivilligheten rommer viktige funksjoner for å få Norge til å gå "rundt": Over 200 frivillige ga torsdag høylytt oppmerksomhet til kravet om å gi frivilligheten full momskompensasjon.  Og politikerne var velvillige, om ikke full av løfter.

Les mer...
Samarbeid!

29.06.16 02:00
av Eivind Bødtker

Samarbeid!

Samarbeidsavtalen mellom VFO og VELforbundet er på plass.

Les mer...