Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

15.08.16 02:00 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon er den eneste fellesorganisasjonen for velforeninger og grendelag i Norge. Medlemskap gir mange fordeler og gjør nærmiljøarbeidet tryggere. Sekretariatet hjelper dere når det er behov.

Les mer
Landsmøtet 2020

Landsmøtet 2020

06.02.20 00:00 av Annette Skogheim

Landsmøtedokumentene er nå sendt våre medlemmers kontaktpersoner

Les mer
Kommunale Velforbund møttes i september

Kommunale Velforbund møttes i september

07.11.19 11:52 av Erik Sennesvik

I seks kommuner har VFO egne kommunale samarbeidsutvalg for godt velarbeid i kommunen og samarbeid med politikere og administrasjon. Dette er Haugesund, Asker, Tønsberg, Nesodden, Oslo og Bærum

Les mer
Ny brosjyre

Ny brosjyre

29.10.19 00:00 av Annette Skogheim

Se vår nyeste brosjyre

Les mer
Høringer  statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

27.10.19 20:18 av Erik Sennesvik

Hvor blir det av penger til velbevegelsen i Norge? Dette var hovedtema da ledelsen i VFO møtte Familie- og kulturkomiteen og Kommunal og forvaltningskomiteen i oktober. Noe svar fikk vi ikke, men vi håper komiteene bidrar til å finne en løsning fram til endelig budsjett skal vedtas.

Les mer
Momsrefusjon klar i desember

Momsrefusjon klar i desember

03.10.19 20:49 av Erik Sennesvik

Vi får allerede nå forventningsfulle forespørsler om når refusjonen av merverdiavgift kommer. Fellessøknad for Vellenes Fellesorganisasjon er sendt inn innen 1. september og omfatter 294 medlemsforeninger. Men tilbakemelding fra Lotteritilsynet vil ikke komme før i desember.

Les mer
Historieprosjektet – Velbevegelse og lokalt ansvar

Historieprosjektet – Velbevegelse og lokalt ansvar

03.10.19 20:39 av Erik Sennesvik

Torsdag 19. september var det mye historisk kompetanse samlet i VFO. Politiker gjennom mange år og tidligere statsråd, Odd Einar Dørum, professor emeritus Bedriftsøkonomisk Institutt, Lars Thue, tidligere embetsmann i finansdepartementet, Arne Dolven og leder av VFO Erik Sennesvik drøftet et spennende prosjekt. Professor emeritus Oslo MET - Universitet, Harald Koht kunne ikke delta, men vil delta i det videre arbeidet der også forskningsinstitusjoner nå er engasjert. Alle har mye kunnskap om norsk velbevegelse.

Les mer
Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

07.04.19 12:40 av Erik Sennesvik

"Det enkle er ofte det beste", sa folkehelseministeren, Åse Michaelsen, da hun presenterte Folkehelsemeldingen 2019 på Sørenga, den nye bydelen i Oslo, sist fredag. Inkludering, deltaking ir lokalmiljøet, aktiviteter der alle kan være med - listen var lang og som hentet ut fra listen over viktige nærmiljøoppgaver. "Og frivilligheten er viktig", sa hun. Meldingen er fullpakket av argumenter for at godt arbeid i bygdelag og velforeninger er bra for folkehelsen. Men hun kjenner åpenbart ikke disse foreningene, for da ville hun valgt å bruke dem i sitt arbeide. Og det ville være mye billigere enn mange av forslagene i meldingen.

Les mer
Velposten desember 2018

Velposten desember 2018

18.12.18 08:04 av Annette Skogheim

Velposten for desember 2018 er nå sendt ut. For dem som ikke har oppgitt mailadresse, er den sendt i papirutgave.

Les mer
Mange baller i lufta for VFO, for mange?

Mange baller i lufta for VFO, for mange?

24.09.18 11:04 av Erik Sennesvik

Styreseminaret 21. og 22. september ga rom for ettertanke i lys av fremtiden: Denne høsten er viktig for velarbeid. Frivillighetsmeldingen legges fram 15. november. Vellenes Fellesorganisasjon arbeider på mange fronter for å skape oppmerksomhet om nærmiljøarbeid og velaktivitet. Lokal innsats der folk bor er viktig også i et forebyggende folkehelsearbeid. Men velbevegelsen har null tilskudd fra den store frivillighetspotten. Det er likevel det området innen frivilligheten som seiler i medvind.

Les mer
Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

24.09.18 10:39 av Erik Sennesvik

Innspill til folkehelsemeldingen 2019.: Vellenes Fellesorganisasjon var invitert til å gi innspill til folkehelsemeldingen som kommer i 2019. Det er mye om psykiske lidelser, ensomhet og manglende tilhørighet. Det bør bli mer om hva som hindrer nettopp dette. Fungerende nærmiljøer bidrar til god folkehelse. Derfor er godt velarbeid viktig.

Les mer
Til det beste for barn og unge

Til det beste for barn og unge

22.08.18 10:13 av Annette Skogheim

Vi vet at flere velforeninger gjør mye god for at oppvekstmiljøet skal være trygt og godt. Det være seg drift av lekeplasser, holde tilstelninger og gi muligheten for å delta på andre tilstelninger. Nå ønsker vi deres erfaringer og ideer på hva som fungerer bra, og hva som kunne vært gjort bedre.

Les mer
Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

26.04.18 13:10 av Annette Skogheim

Det blir ingen endring i regelverket for årets søknad. Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at ny forskrift skulle gjelde fra søknadsåret 2018. Det blir likevel ikke slik.

Les mer
Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

19.01.18 13:57 av Annette Skogheim

I løpet av 2017 har 152 velforeninger funnet veien til Vellenes Fellesorganisasjon. Dette svarer til 7,6% økning. Men fremdeles er det flere tusen nærmiljøforeninger, grendelag og velforeninger som ikke er tilsluttet paraplyorganisasjonen. Et større fellesskap gir både tryggere økonomi, og velforeningene får mer slagkraft i forhold til myndighetene.

Les mer
Norge tar over ordførervervet

Norge tar over ordførervervet

04.12.17 16:27 av Annette Skogheim

1 desember ble det besluttet at Norge ved Vellenes Fellesorganisasjon tar over ordførervervet i "Hela Norden ska leva" fra 2018. På møte i Stockholm fikk vår representant Erik Sennesvik overlevert ordførerklubben av Åse Classon i "Hela Sverige ska leva". Til stede var utsendinger fra både Norge, Åland, Island, Finland og Sverige.

Les mer
Friluftslivets uke 2018 – 1. - 9. september! 

Friluftslivets uke 2018 – 1. - 9. september! 

27.10.17 22:41 av Erik Sennesvik

Velforeninger er tilrettelegger for aktiv fritid i nærmiljøet. Kanskje du har et tiltak i ditt nærmiljø som bør inngå i "Friluftslivets uke 2018". Det skjer første uken i september.

Les mer
Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

11.10.17 14:38 av Erik Sennesvik

Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om frivillig innsats. Dette er et viktig prosjekt for kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vellenes Fellesorganisasjon har gjennom flere innspill understreket bredden i den frivillige innsatsen - der velforeninger er blant de eldste allmennyttige foreningene i landet.

Les mer
Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

11.10.17 14:01 av Erik Sennesvik

Over 200 frivillige troppet opp foran Stortinget i slutten av september – Det må bli slutt på å skattlegge frivillig innsats. Fra fotballspillere og redningsmannskaper til ivrige vaffelsteikere, frivilligheten rommer viktige funksjoner for å få Norge til å gå "rundt": Over 200 frivillige ga torsdag høylytt oppmerksomhet til kravet om å gi frivilligheten full momskompensasjon.  Og politikerne var velvillige, om ikke full av løfter.

Les mer
Støyfri dag 26. april

Støyfri dag 26. april

22.04.17 11:38 av Eivind Bødtker

Støyforeningen og Norsk Akustisk Selskap arrangerer årets støyfrie dag 26. april

Les mer
OBS: Ny søknadsrunde for idrettsmome 2017

OBS: Ny søknadsrunde for idrettsmome 2017

16.11.16 13:22 av Eivind Bødtker

Se nye tjenester på hovedmenyen

Les mer
Samarbeid!

Samarbeid!

29.06.16 02:00 av Eivind Bødtker

Samarbeidsavtalen mellom VFO og VELforbundet er på plass.

Les mer