Artikler

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

15.08.16 02:00
av Erik Sennesvik

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon er den eneste fellesorganisasjonen for velforeninger og grendelag i Norge. Medlemskap gir mange fordeler og gjør nærmiljøarbeidet tryggere. Sekretariatet hjelper dere når det er behov.

Les mer...
Kommunale Velforbund møttes i september

07.11.19 11:52
av Erik Sennesvik

Kommunale Velforbund møttes i september

I seks kommuner har VFO egne kommunale samarbeidsutvalg for godt velarbeid i kommunen og samarbeid med politikere og administrasjon. Dette er Haugesund, Asker, Tønsberg, Nesodden, Oslo og Bærum

Les mer...
Høringer  statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

27.10.19 20:18
av Erik Sennesvik

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?

Hvor blir det av penger til velbevegelsen i Norge? Dette var hovedtema da ledelsen i VFO møtte Familie- og kulturkomiteen og Kommunal og forvaltningskomiteen i oktober. Noe svar fikk vi ikke, men vi håper komiteene bidrar til å finne en løsning fram til endelig budsjett skal vedtas.

Les mer...
Momsrefusjon klar i desember

03.10.19 20:49
av Erik Sennesvik

Momsrefusjon klar i desember

Vi får allerede nå forventningsfulle forespørsler om når refusjonen av merverdiavgift kommer. Fellessøknad for Vellenes Fellesorganisasjon er sendt inn innen 1. september og omfatter 294 medlemsforeninger. Men tilbakemelding fra Lotteritilsynet vil ikke komme før i desember.

Les mer...
Historieprosjektet – Velbevegelse og lokalt ansvar

03.10.19 20:39
av Erik Sennesvik

Historieprosjektet – Velbevegelse og lokalt ansvar

Torsdag 19. september var det mye historisk kompetanse samlet i VFO. Politiker gjennom mange år og tidligere statsråd, Odd Einar Dørum, professor emeritus Bedriftsøkonomisk Institutt, Lars Thue, tidligere embetsmann i finansdepartementet, Arne Dolven og leder av VFO Erik Sennesvik drøftet et spennende prosjekt. Professor emeritus Oslo MET - Universitet, Harald Koht kunne ikke delta, men vil delta i det videre arbeidet der også forskningsinstitusjoner nå er engasjert. Alle har mye kunnskap om norsk velbevegelse.

Les mer...
Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

07.04.19 12:40
av Erik Sennesvik

Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

"Det enkle er ofte det beste", sa folkehelseministeren, Åse Michaelsen, da hun presenterte Folkehelsemeldingen 2019 på Sørenga, den nye bydelen i Oslo, sist fredag. Inkludering, deltaking ir lokalmiljøet, aktiviteter der alle kan være med - listen var lang og som hentet ut fra listen over viktige nærmiljøoppgaver. "Og frivilligheten er viktig", sa hun. Meldingen er fullpakket av argumenter for at godt arbeid i bygdelag og velforeninger er bra for folkehelsen. Men hun kjenner åpenbart ikke disse foreningene, for da ville hun valgt å bruke dem i sitt arbeide. Og det ville være mye billigere enn mange av forslagene i meldingen.

Les mer...
Velposten desember 2018

18.12.18 08:04
av Annette Skogheim

Velposten desember 2018

Velposten for desember 2018 er nå sendt ut. For dem som ikke har oppgitt mailadresse, er den sendt i papirutgave.

Les mer...
Mange baller i lufta for VFO, for mange?

24.09.18 11:04
av Erik Sennesvik

Mange baller i lufta for VFO, for mange?

Styreseminaret 21. og 22. september ga rom for ettertanke i lys av fremtiden: Denne høsten er viktig for velarbeid. Frivillighetsmeldingen legges fram 15. november. Vellenes Fellesorganisasjon arbeider på mange fronter for å skape oppmerksomhet om nærmiljøarbeid og velaktivitet. Lokal innsats der folk bor er viktig også i et forebyggende folkehelsearbeid. Men velbevegelsen har null tilskudd fra den store frivillighetspotten. Det er likevel det området innen frivilligheten som seiler i medvind.

Les mer...
Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

24.09.18 10:39
av Erik Sennesvik

Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Innspill til folkehelsemeldingen 2019.: Vellenes Fellesorganisasjon var invitert til å gi innspill til folkehelsemeldingen som kommer i 2019. Det er mye om psykiske lidelser, ensomhet og manglende tilhørighet. Det bør bli mer om hva som hindrer nettopp dette. Fungerende nærmiljøer bidrar til god folkehelse. Derfor er godt velarbeid viktig.

Les mer...
Til det beste for barn og unge

22.08.18 10:13
av Annette Skogheim

Til det beste for barn og unge

Vi vet at flere velforeninger gjør mye god for at oppvekstmiljøet skal være trygt og godt. Det være seg drift av lekeplasser, holde tilstelninger og gi muligheten for å delta på andre tilstelninger. Nå ønsker vi deres erfaringer og ideer på hva som fungerer bra, og hva som kunne vært gjort bedre.

Les mer...
Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

26.04.18 13:10
av Annette Skogheim

Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

Det blir ingen endring i regelverket for årets søknad. Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at ny forskrift skulle gjelde fra søknadsåret 2018. Det blir likevel ikke slik.

Les mer...
Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

19.01.18 13:57
av Annette Skogheim

Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

I løpet av 2017 har 152 velforeninger funnet veien til Vellenes Fellesorganisasjon. Dette svarer til 7,6% økning. Men fremdeles er det flere tusen nærmiljøforeninger, grendelag og velforeninger som ikke er tilsluttet paraplyorganisasjonen. Et større fellesskap gir både tryggere økonomi, og velforeningene får mer slagkraft i forhold til myndighetene.

Les mer...
Norge tar over ordførervervet

04.12.17 16:27
av Annette Skogheim

Norge tar over ordførervervet

1 desember ble det besluttet at Norge ved Vellenes Fellesorganisasjon tar over ordførervervet i "Hela Norden ska leva" fra 2018. På møte i Stockholm fikk vår representant Erik Sennesvik overlevert ordførerklubben av Åse Classon i "Hela Sverige ska leva". Til stede var utsendinger fra både Norge, Åland, Island, Finland og Sverige.

Les mer...
Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

11.10.17 14:38
av Erik Sennesvik

Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om frivillig innsats. Dette er et viktig prosjekt for kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vellenes Fellesorganisasjon har gjennom flere innspill understreket bredden i den frivillige innsatsen - der velforeninger er blant de eldste allmennyttige foreningene i landet.

Les mer...
Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

11.10.17 14:01
av Erik Sennesvik

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Over 200 frivillige troppet opp foran Stortinget i slutten av september – Det må bli slutt på å skattlegge frivillig innsats. Fra fotballspillere og redningsmannskaper til ivrige vaffelsteikere, frivilligheten rommer viktige funksjoner for å få Norge til å gå "rundt": Over 200 frivillige ga torsdag høylytt oppmerksomhet til kravet om å gi frivilligheten full momskompensasjon.  Og politikerne var velvillige, om ikke full av løfter.

Les mer...
Samarbeid!

29.06.16 02:00
av Eivind Bødtker

Samarbeid!

Samarbeidsavtalen mellom VFO og VELforbundet er på plass.

Les mer...