Allemannsretten

Publisert av Eivind Bødtker den 14.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Den kjente Sandefjordsaken som ble behandlet av Høyesterett i 1998, handler om allemannsretten, og mulighet til å ferdes over annen manns eiendom. Allemannsrettene er et gammelt skandinavisk rettsinstitutt, og bygde tidligere i hovedsak på sedvanerett.