Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Publisert av Eivind Bødtker den 13.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Utbyggingsavtalene inneholder normalt en rekke bestemmelser om reguleringen av området.
Det kan være frister for kommunens behandling av reguleringsplanen og det kan være selve innholdet av reguleringen, f.eks antall boliger, utnyttelse mv. Avtalene inneholder ellers en nøye regulering av partenes rettigheter og plikter.