Bruk av privat veg

Bruk av privat veg

Publisert av Eivind Bødtker den 03.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Vegloven av 1963 skiller mellom offentlig veger og private veger. En offentlig veg er veg eller gate som er åpen for alminnelig ferdsel og blir holdt vedlike av det offentlige. Alle andre veger regnes som private. Det er få spørsmål som skaper så mange tvister som bruken av private veger.

Som medlem kan du lese utredningen til Høyesterettsadvokat Per Sandvik og tidligere partner i Kluge Advokatfirma DA ved å trykke >> HER


tirsdag 29. oktober kl. 00:00

Ny brosjyre

mandag 15. august kl. 02:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

torsdag 07. november kl. 11:52

Kommunale Velforbund møttes i september

onsdag 06. november kl. 11:45

Velposten november 2019

søndag 27. oktober kl. 20:18

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?