GDPR – veileder for velforeninger

GDPR – veileder for velforeninger

Publisert av Annette Skogheim den 22.06.18.

Vellenes fellesorganisasjon (VFO) har hatt møte med Datatilsynet i juni 2018 og vil ha løpende kontakt på vegne av medlemsforeningen. VFO ønsket i møtet klarhet i enkelte problemstillinger små foreninger og vel nå møter i forbindelse med GDPR. Organisasjonen er blitt kontaktet av flere medlemmer som er nervøse for hva det må gjøre, hvor mye, og at de risikerer gebyr om de overtrer forestående lovregulering.

Ut i fra hva vi kom frem til under møte har 
VFO har laget en sjekkliste for velforeninger/bygdelag/huseierforeninger.
Denne vil suppleres ved behov.

Sjekklisten finner dere ved å gå til Drift av vel- Personvern- GDPR


tirsdag 29. oktober kl. 00:00

Ny brosjyre

mandag 15. august kl. 02:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

torsdag 07. november kl. 11:52

Kommunale Velforbund møttes i september

onsdag 06. november kl. 11:45

Velposten november 2019

søndag 27. oktober kl. 20:18

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?