Inndriving

Inndriving

Publisert av Eivind Bødtker den 09.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Dersom et medlem som plikter å betale medlemskontingent etter vedtektene i velforeningen ikke har betalt, kan velforeningen kreve inn medlemskontingenten for eksempel ved egeninkasso. Egeninkasso er en form for inndriving av kravet hvor man ikke bruker et inkassobyrå. Bruk av forliksrådet er også et alternativ.
For at man skal kunne sette i gang en inndrivelsesprosess må kravet være forfalt. Dersom det ikke er avtalt forfallstidspunkt er det normale at forfall skjer én måned etter at den som krever beløpet har sendt krav om betaling.
Samme prosedyre som beskrives nedenfor gjelder også ved inndriving av andre liknende økonomiske krav.
Man kan purre på kontingent til velforeninger med frivillig medlemskap ved manglende betaling, men ikke drive annen inndriving enn å forespeile, og gjennomføre, at medlemskapet strykes.
tirsdag 29. oktober kl. 00:00

Ny brosjyre

mandag 15. august kl. 02:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

torsdag 07. november kl. 11:52

Kommunale Velforbund møttes i september

onsdag 06. november kl. 11:45

Velposten november 2019

søndag 27. oktober kl. 20:18

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?