Momsrefusjon klar i desember

Momsrefusjon klar i desember

Publisert av Erik Sennesvik den 03.10.19.

Vellenes Fellesorganisasjon mottok 294 søknader fra medlemsforeninger. Dette er en økning på ca. 40 fra i fjor. 5 velforeninger har ikke fått registrert seg i Frivillighetsregisteret før 1 september. Registrering er en forutsetning for å kunne delta i ordningen. Søknadene er inkludert i fellesoversendelsen, og vi håper på velvilje fra Lotteritilsynet.  Hva som i år blir avkortningen er avhengig av det totale søknadsvolumet.

 

Totalt søknadsbeløp før avkortning kr 6 559 269,-

Landskonferanse - Programmet er nå klart!

mandag 17. februar kl. 00:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

mandag 15. august kl. 02:00

Landsmøtet 2020

torsdag 06. februar kl. 00:00

Påmelding Landsmøte og Landskonferanse

onsdag 22. januar kl. 00:00