Momsrefusjon klar i desember

Momsrefusjon klar i desember

Publisert av Erik Sennesvik den 03.10.19.

Vellenes Fellesorganisasjon mottok 294 søknader fra medlemsforeninger. Dette er en økning på ca. 40 fra i fjor. 5 velforeninger har ikke fått registrert seg i Frivillighetsregisteret før 1 september. Registrering er en forutsetning for å kunne delta i ordningen. Søknadene er inkludert i fellesoversendelsen, og vi håper på velvilje fra Lotteritilsynet.  Hva som i år blir avkortningen er avhengig av det totale søknadsvolumet.

 

Totalt søknadsbeløp før avkortning kr 6 559 269,-

tirsdag 29. oktober kl. 00:00

Ny brosjyre

mandag 15. august kl. 02:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

torsdag 07. november kl. 11:52

Kommunale Velforbund møttes i september

onsdag 06. november kl. 11:45

Velposten november 2019

søndag 27. oktober kl. 20:18

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?