Grei handel for det velforeningen trenger  på nett

Grei handel for det velforeningen trenger på nett

Publisert av Annette Skogheim den 08.01.20. Oppdatert 31.03.20.

Grei handel for det velforeningen trenger  på nett

Vellenes Fellesorganisasjon har inngått en avtale med Nettberg AS om en nettbutikk som gir velforeningene og medlemmene enkelt tilgang til relevante produkter i nærmiljøsammenheng.  Nettberg AS har gjennom flere år drevet flere nettbutikker for ulike bedrifter og forbund. 

«Vi er stolte og glade for at vi har blitt valgt som samarbeidspartner hos Vellenes Fellesorganisasjon. Vi vil med handleher.no presentere en medlemsportal / nettbutikk som vi kontinuerlig vil tilpasse medlemmene i VFO, dette vil vi gjøre i samarbeid med dere som medlemmer og et tett samarbeid med VFO. Vi tar gjerne imot innspill fra dere for å tilpasse vårt sortiment og tjenester som kan gjøre deres hverdag enklere»,
sier leverandøren.

Få en lettvint og uforpliktende oversikt ved å gå inn på handleher.no.

Henvendelser vedrørende medlemsportal / nettbutikk rettes Nettberg AS via e-post post@handleher.no, eller til tlf. + 47 954 81 381. Kontaktperson er Bjørn Berg.