Rett til bruk og deltagerplikt

Publisert av Eivind Bødtker den 07.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Velforeiningar som disponerer eller bruker felles privat veg er også veglag i veg-lovas forstand. Då gjeld reglar for rett til bruk og plikt til å delta med vedlikehald.