Utgifter i sameiet

Publisert av Eivind Bødtker den 11.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Både begrenset vedlikehold og mer omfattende arbeid knyttet til oppgradering eller bruksendring av slike sameieobjekter vil føre til utgifter.
Dette reiser flere spørsmål: Hvem kan beslutte at slike utgifter skal pådras, hvordan skal utgiftene fordeles på de enkelte medlemmene og hvordan skal man gå frem dersom noen motsetter seg å betale sin del av utgiftene?