Utgifter i sameiet

Utgifter i sameiet

Publisert av Eivind Bødtker den 11.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Både begrenset vedlikehold og mer omfattende arbeid knyttet til oppgradering eller bruksendring av slike sameieobjekter vil føre til utgifter.
Dette reiser flere spørsmål: Hvem kan beslutte at slike utgifter skal pådras, hvordan skal utgiftene fordeles på de enkelte medlemmene og hvordan skal man gå frem dersom noen motsetter seg å betale sin del av utgiftene?

Som medlem kan du lese utredningen til Høyesterettsadvokat Per Sandvik og tidligere partner i Kluge Advokatfirma DA ved å trykke >> HER

Landskonferanse - Programmet er nå klart!

mandag 17. februar kl. 00:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

mandag 15. august kl. 02:00

Landsmøtet 2020

torsdag 06. februar kl. 00:00

Påmelding Landsmøte og Landskonferanse

onsdag 22. januar kl. 00:00