VELKOMMEN TIL LANDSMØTE OG LANDSKONFERANSE

Publisert av Annette Skogheim den 01.02.18. Oppdatert 20.02.18.

Landskonferanse og Landsmøte 

Vellenes Fellesorganisasjon har gleden av å invitere til Landskonferanse og Landsmøte 3 mars.
Et viktig samlingspunkt for nærmiljø og velforeninger i Norge

Program

Landskonferanse
Åpent for alle

 

 

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Åpning v/ Leder Erik Sennesvik 


Innledningsforedrag 
Arkitekt Cathrine Vigander, Element Arkitekter 
Fortetting og trivsel: «Bygg påvirker helsen til folk, enten positivt eller negativt, og at det å satse på god arkitektur er god samfunnsøkonomi»


  

Momsrefusjon – nye regler, men mindre penger? - administrasjonssjef Eivind Bødtker
·        Nye forskrifter på gang – hva betyr dette for velforeningene?
·        Valg av modell for å søke mva- kompensasjon.

 


11:15 Parallelle samtaler om:

·         «Tilskuddsportalen»: Hvor finner vi tilskudd til å virkeliggjøreprosjekter og tiltak v/Frode Iversen, Scan4news/Tilskuddsportalen

·        «Private veier»: De finnes alle steder. Hva er en privat vei. Rettigheter og plikter.  Virkninger for velforeningen din v/forfatter av boka «Private veier» Erik Gauer

·        «Velarbeid og nærmiljøarbeid»Felles idemyldring og problemløsning v/ leder Erik Sennesvik

·        «Det bygges og fortettes i nærområdet»Vellenes mulighet for påvirkning og medvirkning i regulerings- og byggesaker. Styremedlem for Internasjonalt Nettverk for Tradisjonell      byggeskikk – INTBAU Audun Engh

         Samtalene gjentas to ganger slik at alle deltakerne kan delta i to grupper

13:00 Sammendrag

13:15 Lunsj,

·       Gratis for representantene

Landsmøtet

Kun for representantene

14:30 - 17:30 

·        Åpning
·        Årsberetning og regnskap
·        Saker fra styret - vedtektsutvalg
·        Budsjett
·        Valg
·        Styrets strategidokument
·        Uttalelser

 

Middag kl. 18:30

(To retter pluss mineralvann, øl, vin )

Kr 200,- pr person

 

 

Deltakelse på Landsmøtet:

Hver velforening med mindre enn 100 husstander som medlemmer kan sende to representanter. Foreninger med flere enn 100 husstander kan i tillegg sende én representant for hver påbegynt 100 husstand

 

Reisestøtte til Landsmøtet

Etter behov og dokumentasjon:

For 1 person fra vel med mer enn 200 km reisevei til Oslo: Kr 1500,-

For de første 15 påmeldingene med mer enn 200 km reisevei dekkes faktiske overnattingsutgifter med inntil kr 750,- pr døgn.


DET ER FORTSATT PLASSER IGJEN, OG MULIGHET FOR RESIESTØTTE!FOR PÅMELDING 

Send e-post til vfo@velforbundet.no eller SMS til 941 48 897 med følgende informasjon
Navn: 
Velforbund:
Telefonnummer:
Deltar på landskonferansen (J/N):
Deltar på landsmøte (J/N):
Middag (J/N):
Spesielle behov, allergier eller lignende:
Interessert i hotellrom (J/N), se vedlagt invitasjon: