Velforeninger eller minikommunestyrer i lokalmiljø

Velforeninger eller minikommunestyrer i lokalmiljø

Publisert av Annette Skogheim den 26.04.18.

Velforeninger eller minikommunestyrer i lokalmiljøene

Debatten går om hvordan en sikrer lokal medvirkning i de nye storkommunene.  Men dette gjelder like mye eksisterende kommuner.

Vellenes Fellesorganisasjon har gode erfaringer med et aktivt forhold mellom velforeningene og kommunens politikere og administrasjon.  En del kommuner har opprettet samarbeidsavtaler med en paraply for velforeningene i kommunen. Dette gjelder blant annet Haugesund, Tønsberg, Nesodden, Bærum og Asker. Dette bidrar til at beboerne i velområdene føler seg inkludert og har et talerør overfor kommunen.  Kan du tenke deg å ta initiativet til en slik samarbeidsmodell, så ta kontakt med oss.

En del kommuner har valgt en modell med lokalutvalg.  Dette fungerer ofte dårlig i forhold til å ta opp saker som lokalmiljøet er opptatt av.  Det blir gjerne et lokalt kommunestyre og preget av byråkrati.

Se mer om dette i artikkelen:

Alle bygder skal med i Kommunal Rapporttirsdag 29. oktober kl. 00:00

Ny brosjyre

mandag 15. august kl. 02:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

torsdag 07. november kl. 11:52

Kommunale Velforbund møttes i september

onsdag 06. november kl. 11:45

Velposten november 2019

søndag 27. oktober kl. 20:18

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?