Velforeninger som part

Velforeninger som part

Publisert av Eivind Bødtker den 06.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Undertiden skjer det inngrep i en velforenings rettigheter. For eksempel ved at offentlige organer treffer vedtak, ved at naboer bygger sjenerende påbygg eller ved at vellets medlemmer nekter å betale kontingent. Det er ikke alltid at slike konflikter lar seg løse ved minnelighet. Da er det viktig for velforeningen å kjenne til hvilke muligheter den har for å verne om sine rettigheter.

Som medlem kan du lese utredningen til Per Sandvik, Høyesterettsadvokat & tidligere partner i Kluge Advokatfirma DA ved å trykke >> HER

Landskonferanse - Programmet er nå klart!

mandag 17. februar kl. 00:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

mandag 15. august kl. 02:00

Landsmøtet 2020

torsdag 06. februar kl. 00:00

Påmelding Landsmøte og Landskonferanse

onsdag 22. januar kl. 00:00