Velforeninger som part

Publisert av Eivind Bødtker den 06.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Undertiden skjer det inngrep i en velforenings rettigheter. For eksempel ved at offentlige organer treffer vedtak, ved at naboer bygger sjenerende påbygg eller ved at vellets medlemmer nekter å betale kontingent. Det er ikke alltid at slike konflikter lar seg løse ved minnelighet. Da er det viktig for velforeningen å kjenne til hvilke muligheter den har for å verne om sine rettigheter.