Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Publisert av Erik Sennesvik den 15.08.16. Oppdatert 14.04.19.

Vellenes Fellesorganisasjon er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområde-foreninger og dere fellesorgan på kommune-nivå.

Vår oppgave er å styrke frivillige arbeid og innsats av lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. Som medlem kan tas opp alle velforeninger, bygdelag, grendelag og beboerforeninger. Foreninger som arbeider med de samme oppgaver som velforeninger kan tas opp, men ikke foreninger som har et forretningsmessig formål.

Vellenes Fellesorganisasjon formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice i henhold til vellenes samlede behov. Som medlem får du adgang til ordningen med moms-kompensasjon og Grasrotandel.  Da må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret.

Vi ønsker nye vel velkommen. Aktuelt for ditt vel?

 

image.title
tirsdag 29. oktober kl. 00:00

Ny brosjyre

mandag 15. august kl. 02:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

torsdag 07. november kl. 11:52

Kommunale Velforbund møttes i september

onsdag 06. november kl. 11:45

Velposten november 2019

søndag 27. oktober kl. 20:18

Høringer statsbudsjettet 2020 - Blir det støtte?