Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Publisert av Erik Sennesvik den 15.08.16. Oppdatert 14.04.19.

Vellenes Fellesorganisasjon er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområde-foreninger og dere fellesorgan på kommune-nivå.

Vår oppgave er å styrke frivillige arbeid og innsats av lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. Som medlem kan tas opp alle velforeninger, bygdelag, grendelag og beboerforeninger. Foreninger som arbeider med de samme oppgaver som velforeninger kan tas opp, men ikke foreninger som har et forretningsmessig formål.

Vellenes Fellesorganisasjon formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice i henhold til vellenes samlede behov. Som medlem får du adgang til ordningen med moms-kompensasjon og Grasrotandel.  Da må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret.

Vi ønsker nye vel velkommen. Aktuelt for ditt vel?

 

image.title

Landskonferanse - Programmet er nå klart!

mandag 17. februar kl. 00:00

Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

mandag 15. august kl. 02:00

Landsmøtet 2020

torsdag 06. februar kl. 00:00

Påmelding Landsmøte og Landskonferanse

onsdag 22. januar kl. 00:00