Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon

Publisert av Eivind Bødtker den 15.08.16. Oppdatert 10.11.17.

Vellenes Fellesorganisasjon er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområde-foreninger og dere fellesorgan på kommune-nivå.

Formålet er å styrke frivillige initiativ og innsats av lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. Som medlem kan tas opp alle velforeninger og deres fellesorgan. Foreninger som arbeider med de samme oppgaver som velforeningerer kan tas opp, men ikke foreninger som har et forretningsmessig formål.

Vellenes Fellesorganisasjon formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice i henhold til vellenes samlede behov.

Vi ønsker nye vel velkommen. Aktuelt for ditt vel?