Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Publisert av Annette Skogheim den 04.07.19.
image.title

Første halvår av 2019 er gjennomført. Vellenes Fellesorganisasjon har hatt mye spennende på agendaen dette halvåret. Sekretariatet og styre har arbeidet med alt fra momskompensasjon, opprettet nye nettverk, vært i dialog med kommuner og politikere og sist, men ikke minst, vært her for våre medlemmer når dere trenger det.

Grunnet sommeravvikling vil det i uke 28 og 29 være redusert kapasitet på kontoret. Det er dessverre ikke mulig å nå oss på telefon i denne perioden. 
E-post vil bli behandlet sporadisk og  dere må derfor på beregne noe lenger saksbehandlingstid. Hastesaker vil bli prioritert.