Medlemskap - Kontingent

Medlemskontingent 2016
Medlemskontingenten pr år er kr. 500 pr. forening pluss et tillegg på kr. 8 pr. husstand som er medlem av foreningen

Vel som er tilsluttet et lokalt (kommunalt) velforbund, fellesråd eller fellesutvalg får opp til 25 % reduksjon i kontingenten til VFO når kontingenten betales samlet fra den lokale orgsnisasjonen til VFO
Kommuner som betaler samlet for identifiserte vel i kommunen får 25 % reduksjon i kontingenten til VFO når kontingenten betales samlet

- For vel med mer enn 600 medlemmer er tillegget bare kr 4,- pr medlem over 600

- Maks kontingent er kr 7.000,-

- Vel med både direkte enkeltmedlemmer og medlemmer som betaler via et borettslag betaler en redusert kontingent

- Kommunale velforbund betaler kr 1.800,-

Flere detaljer i dokumentet under.