Drift - Forsikring


Medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon er med på ulike kollektiver forsikringer som er tegnet i Gjensidige. 

De viktigste er:

- Ansvarsforsikring: Dekker ansvar for skader som har oppstått som følge av noe vellet har gjort, eller unlatt å gjøre. Forsikring-sum kr 10 Millioner kroner, med egenandel kr 10.000,-

- Ulykkesforsikring: For skader som oppstår under dugnader og lignende arrangement i vellets regi. Forsikringssum 2G , Folketrygdens grunnbeløp. (Ved død: 1 G)

- Styreansvar: Dekker rettslig erstatninsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. menn

- Yrkesskade / yrkessykdom: Gjelder ulønnet arbeid for velforemingene

I dokumentet under finner du en tabell med hovedpunktene i forsikringsordningene. Detaljer kan gis på oppfordring.