Personvernforordningen - veileder for velforeninger.

GDPR – Personvernforordningen er vedtatt i Norge og vil trå i kraft i løpet av juli. Forordningen regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Alle som håndterer personopplysninger er omfattet av GDPR. Dette gjelder også  velforeninger, bygdelag, huseierforeninger med flere

Vellenes fellesorganisasjon (VFO) har hatt møte med Datatilsynet i juni 2018 og vil ha løpende kontakt på vegne av medlemsforeningen. VFO ønsket i møtet klarhet i enkelte problemstillinger små foreninger og vel nå møter i forbindelse med GDPR. Organisasjonen er blitt kontaktet av flere medlemmer som er nervøse for hva det må gjøre, hvor mye, og at de risikerer gebyr om de overtrer forestående lovregulering.

VFO har laget en sjekkliste for velforeninger/bygdelag/huseierforeninger. Denne vil bli supplert etter behov.
Gå til sjekkliste >>HER

Eksempler på tekst på nettsider og på giroblankett/medlemsbrev.

Personvern-erklæring:
«navn på foreningen» innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.