Hvorfor medlemskap i VFO?

Sammen er vi sterke!

Jo flere vi er jo større tyngde får Vellenes Fellesorganisasjon som talerør for velforeningene. Derfor er det viktig at alle er med på å styrke sin egen stilling.

Se medlemsfordelene og meld inn vellet ditt.