Om VFO - Organisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon er et landsomfattende organisasjon av velforeninger og andre nærområde-foreninger og dere fellesorgan på kommune-nivå.
Formålet er å styrke frivillige initiativ og innsats av lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. Som medlem kan tas opp alle velforeninger og deres fellesorgan. Foreninger som arbeider med de samme oppgaver som velforeningerer kan tas opp, men ikke foreninger som har et forretningsmessig formål.

Vellenes Fellesorganisasjon formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice i henhold til vellenes samlede behov.

Noen av sakene vi jobber med
- Service til vellene
- Velsamarbeid i kommunene
- Vellenes plass i samfunnet
- Folkehelse og integrasjon
- Mva-kompensasjon
- Styrking av organisasjonen

Les velkomstbrevet her: