Om VFO - Samarbeidspartnere

Gjensidige
Gjensidige samarbeider med VFO, se tabell! under "Forsikringer"

>> Klikk her for å lese mer på Gjensidiges sider!

Kluge Advokatfirma
Avtale er inngått med KLUGE AdvokatfirmaDA om formidling av juridisk assistanse til medlemmene på gunstige betingelser. Kontakt VFOs administrasjon for nærmere opplysninger.

>> Kluge Advokatfirma DA

Norsk Lekeplassforum /Bad Park og Idrett
Dette er en rammeavtale som sørger for tilgang til eksperter på området. Kontakt VFOs administrasjon for nærmnere opplysninger

>> Norsk Lekeplassforum