Om VFO - Saker vi jobber med

- Innfasing av tidligere medlememr i VELforbundet
- Service til vellene
- Velsamarbeid i kommunene
- Vellenes plass i samfunnet
- Folkehelse og integrasjon
- Mva-kompensasjon
- Styrking av organisasjonen