Om VFO - Høringsinnspill fra VFO

VFO er talerør for velforeningene og avgir derfor høringsinnspill i mange viktige saker for våre medlemmer. 

Oversikt over høringsinnspill fra VFO finner du >>HER