Hvorfor starte et vel?

Hvorfor starte velforening?
Velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver i nabolaget. Det kan være mye vi ønsker annerledes i vårt nærmiljø. Og særlig gjelder dette i en tid hvor det offentlige har erkjent sin begrensning til å løse alle samfunnsoppgaver alene. Men vi må selv ta initiativ og stå sammen for å få det til. Uansett utgangspunkt vil en aktiv velforening skape og utvikle et mer levende nærmiljø. Naboer får en grunn til å bli mer kjent med hverandre når vi arbeider sammen. Og nettopp bedre kontakt mellom naboer er en viktig oppgave både for nye og gamle velforeninger.

Hva er et vel?
Tilsynelatende et enkelt spørsmål, men det er ingen klar offisiell definisjon på en velforening. Vi ser at det er så mangt som kaller seg et vel uten egentlig å være det, og det er på den annen side mange organisasjoner som heter noe annet, men som virker som en velforening, f.eks. grendelag, bygdelag og vellag. Vellenes Fellesorganisasjon møter alle som vil bli medlem med et åpent sinn, men har laget noen kriterier som vi gjerne diskuterer med medlemmene. Vi mener at følgende definisjon gjelder for velforeninger og tilsvarende organisasjoner:

  • Et vel er en partipolitisk uavhengig forening med et formål som gjelder medlemmenes felles interesser for sitt nærmiljø. Formålet skal omfatte mer enn ren organisering av egennytte. Graden av samfunns-interesser kan nok variere.

  • Foreningen skal ha et definert geografisk område som basis for medlemskapet.

  • Foreningen skal ha registrerte medlemmer, men behøver ikke ha en kontingent.

  • Foreningen skal ha vedtekter og et styre, en demokratisk oppbygging, holde generalforsamling (årsmøte) og valg på tillitspersoner.

Det er noen organisasjoner som ikke uten videre er velforeninger, f.eks. borettslag, sameier og huseierlag når disse utelukkende jobber med sine egne forvaltningsmessige oppgaver. Har borettslag, sameier og huseierlag virksomhet som strekker seg utenfor disse oppgavene, og er til nytte også for omgivelsene i nærmiljøet, kan de sidestilles med velforeninger innenfor disse feltene.

Hvem kan starte?
Det er fritt opp til hver enkelt å ta initiativ til å starte en velforening. Hverken Norges Velforbund eller norsk lov setter spesielle krav, bortsett fra at det er forbud mot å stifte en forening som har til formål å begå eller oppmuntre til ulovlige handlinger. Norges Velforbund har utarbeidet mønstervedtekter. I nye boligfelt kan det imidlertid være pålagt, gjennom skjøtet, å ha en velforening til å løse felles oppgaver (tvungent medlemskap).