Hvordan starte et vel?

Hvordan starte velforening
Når dere har bestemt dere for å starte en velforening, bør dere informere godt og følge spillereglene. En god start er viktig for det videre arbeidet. Mer hjelp og råd om lokale forhold kan dere få fra et nabovel eller av kommunens kulturkontor.. Dere kan f.eks. gå frem på følgende måte:

Orienteringsskriv i alle postkasser
Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de ønsker. Og til slutt kan dere be interesserte melde seg.

Planleggingsmøte for alle interesserte
For å drøfte hensikten med velforeningen, lufte ideer og drøfte den videre prosessen.

Forslag til vedtekter utformes
Bruk gjerne de mønstervedtektene som Vellenes Fellesorganisasjon har gjort tilgjengelige på nettet som et utgangspunkt og tilpass dem til deres forhold.

Kandidater til tillitsverv
Styret bør være representativt i forhold til geografisk spredning, alder og kjønn.

Utforme program for stiftelsesmøtet
Programforslag:  En person fra en naboforening kan si litt om egne erfaringer. Deretter kan formålet diskuteres, vedtektene behandles og tilslutt velges styret og eventuelle arbeidsgrupper.

Invitasjon til stiftelsesmøtet
Invitasjon til stiftelsesmøtet med forslag til vedtekter, sendes ut i god tid. Har dere kandidater til styret, kan dette skrives. Dermed behøver ingen holde seg borte av den grunn.

Praktisk forarbeid til stiftelsesmøtet
Lokale, servering, møteleder, innleder, referent, stemmesedler, tekniske hjelpemidler, nøkkel, innredning av møtelokale, valg av arbeidsmåter under møtet, osv.

Gjennomføring av stiftelsesmøtet
Ta vel imot de som kommer og skap en fin stemning, uansett hvor mange - eller få som kommer. Det er viktig å inspirere de fremmøtte til innsats. De er dermed med på å spre en positiv holdning. Ha gjerne gruppearbeid, slik at alle får sagt det de har på hjertet.