Lekeplasser - Motivasjon for lekeplassDet er viktig å ha stimulerende lekeplasser og nærmiljø-anlegg for barn og unge. 

Les mer om 
  • Nytte
  • Glede
  • Behov 
  • Motivasjon
  • Muligheter

i dokumentet under.