Lekeplasser - Rådgivning og inspeksjon

Rådgiving
Vellenes Fellesorganisasjon har en avtale med Bad, Parg og Idrett om assistanse med rådgiving angående lekeplasser. Avtalen innebar at vel som er med i Vellenes Fellesorganisasjon kunne få råd og veiledning angående anlegg og drift av lekeplasser. 

Henvendeles til Administrasjnen i Vellenes Fellesorgsnisasjon for å opprette kontakt med rådgivere.

Inspeksjon
Velforeninger som ønsker fagfolk til inspeksjon av lekeplasser kan ta direkte kontakt med en av de sertifiserte lekeplassinspektørene som man finner på denne siden >>HER
(Listen finnes også på nettsiden til Norsk Sertifisering)