Lekeplasser - Rådgivning og inspeksjon

Rådgiving
Vellenes Fellesorganisasjon har hatt en avtale med Norsk Lekeplassforum (NLF) om assistanse med rådgiving angående lekeplasser. Avtalen innebar at vel som er med i Vellenes Fellesorganisasjon kunne få råd og veiledning angående anlegg og drift av lekeplasser. Avtalen er eteblert med etterfølgeren til NLF: Organsasjonen Bad, Park og Idrett.

Henvendeles til Administrasjnen i Vellenes Fellesorgsnisasjon for å opprette kontakt med rådgivere.

Inspeksjon
Velforeninger som ønsker fagfolk til inspeksjon av lekeplasser kan ta direkte kontakt med en av de sertifiserte lekeplassinspektørene som man finner på denne siden >>HER


(Listen finnes også på nettsiden til Norsk Sertifisering)