Lekeplasser - Motivasjon for nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo eller
oppholdsområder i nærmiljøet.

Nærmiljøanlegg kommer inn under offentlige regler for idrettsanlegg.

Les mer om mulighetene i dokumentet under.