Lekeplasser - Regelverk

Du finner et sammendrag av informasjon og regler for lekeplasser i dokumentet under. 
Oversikten kan virke litt overveldende siden den tar opp flere emner, men med sunn fornuft, forsiktighet, gode leverandører av varer og tjenester og et bra oppfølgingssystem (Internkontroll) har man dekket det meste.

Mer informasjon finner dere på Bad, Park og Idretts side 
>> Link