Lekeplasser - Håndbok fra DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har latt utarbide en Håndbok for eiere av lekeplasser. Den erstatter ikke forskriften, men er mere anvendelig.  du finner den >>HER