Hjemmeside gjennom VFO, ikke støttet av leverandøren lengre

Vel som er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon kan få etablert en grei nettside, gratis.

Nettsiden har en standardisert struktur med nøkkel-informasjon om vellet, aktuelle hendelser, viktige dokumenter og bilder og en tidslinje med aktiviteter. Stoffet kan også styres med stikkord.     Nettsidene får navnet   http://<velnavn>.velnettbeta.no

Send forespørsel til administrasjonen (Se Kontakt oss) med opplysning om hvem som skal være ansvarlig primærkontakt for siden, med e-post, telefon og adresse. Da får du tilsendt bruksanvisning og innloggings-koder.

NB: Sidene støttes ikke lengre av leverandøren, så nye sider anbefales ikke opprettet på dette systemet.

Hjemmeside gjennom VFO og StyreWeb

En bedre hjemmeside er tilgjengelig gjennom >> StyreWeb, som yter mye bedre service og support enn det vi kan tilby på "gratismodellen"  Se "StyreWeb"