Nye Tjenester - Mva-kompensasjon for 2016

MVA-kompensasjon for inntektsåret 2016

Også for inntektsåret 2016 kan vellene søke om kompensasjon for MVA
gjennom Vellenes Fellesorganisasjon, i henhold til Lotteritilsynets forskrift
for Mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner.

Forskriften er uendret fra i fjor, men oppskriften er gitt noen avklarende presiseringer,
og kravet om revisjonsrapport er tatt ut.

Vedlagt følger:
- "Oppskriften" som viser
     .  Hvem som er kompensasjonsberettiget
     .  Hvilke kostnader som kan tas med
     .  Hvilke dokumenter som skal sendes inn til VFO

- Transaksjonsliste der man skriver inn alle kostnader som skal med, (bortsett fra veiutgiftene.)
- Sjekkliste for vellets revisor, eller en annen i vellet, som sjekker søknaden
sammen med f.eks.kasserer
- En ekstra transaksjonsliste for veiutgifter, om man har slike.

Frist for innsending er 17. mai 2017

Står man helt fast kan man ringe 480 90 686