Mva-kompensasjon for 2017

MVA-kompensasjon for inntektsåret 2017

-----------------------------------------

De som har sendt søknad om mva-kompensasjon skal nå ha fått en bekreftelse
på at denne er mottatt. Om dere har sendt inn søknad og ikke fått svar fra oss,
kontakt oss på post@vellenesorganisasjon.no eller 941 48 897 innen 22 juni.
------------------------------------------------
Også for inntektsåret 2017 kan vellene søke om kompensasjon for MVA
gjennom Vellenes Fellesorganisasjon, i henhold til Lotteritilsynets forskrift
for Mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner (av 19.4.2013).

Vi har forenklet VFOs søknadsprosess fra i fjor, og færre dokumenter skal sendes inn.

Vedlagt følger:

- "Oppskriften" som viser
     .  Hvilke dokumenter som skal sendes inn til VFO
     .  Sjekkliste
     .  Hvem som er kompensasjonsberettiget
     .  Hvilke kostnader som kan tas med
     .  Hvilke dokumenter som skal sendes inn til VFO

- Transaksjonsliste der man skriver inn alle kostnader som skal med,


Vellet får bekreftelse på at søknaden er innsendt.
Har vellet ikke fått bekreftelse innen en uke, betyr det at vi ikke har mottatt den!
Vennligst merk søknaden med "MVA søknad fra < vellets navn> "

Søknaden sendes inn til post@vellenesfellesorganisasjon.no
Før 1. juni 2018

Står man helt fast kan man ringe eller 480 90 686