-----------------------------------------

De som har sendt søknad om mva-kompensasjon skal nå ha fått beskjed om at utbetalingen er på vei. 
Om dere har sendt inn søknad og ikke fått tilbakemelding fra oss, kontakt post@vellenesorganisasjon.no.

------------------------------------------------

Også for inntektsåret 2017 kan vellene søke om kompensasjon for MVA 
gjennom Vellenes Fellesorganisasjon, i henhold til Lotteritilsynets forskrift 
for Mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner (av 19.4.2013).

Vi har forenklet VFOs søknadsprosess fra i fjor, og færre dokumenter skal sendes inn.

Vedlagt følger:

- "Oppskriften" som viser 
     .  Hvilke dokumenter som skal sendes inn til VFO
     .  Sjekkliste
     .  Hvem som er kompensasjonsberettiget
     .  Hvilke kostnader som kan tas med
     .  Hvilke dokumenter som skal sendes inn til VFO

- Transaksjonsliste der man skriver inn alle kostnader som skal med,


Vellet får bekreftelse på at søknaden er innsendt.
Har vellet ikke fått bekreftelse innen en uke, betyr det at vi ikke har mottatt den!
Vennligst merk søknaden med "MVA søknad fra < vellets navn> "

Søknaden sendes inn til post@vellenesfellesorganisasjon.no
Før 1. juni 2018