Administrasjon

Administrasjonsleder

Eivind Bødktker
Tlf 48 09 06 86
post.vfo@velforbundet.noOrganisasjonssekretær

Irene Broholt
Tlf 92089055
post.vfo@velforbundet.no