Administrasjon

Fra 1 - 31 juli vil det være begrenset bemanning på support over telefon . Vi kan imidlertid nås på post@vellenesfellesorganisasjon.no


Administrasjonsleder

Annette Henriksen
Tlf 941 48 897
post@vellenesfellesorganisasjon.no


Organisasjonssekretær

Irene Broholt
Tlf 920 89 055
post@vellenesfellesorganisasjon.no