Uenig med Lotteritilsynet om momskompensasjon

Uenig med Lotteritilsynet om momskompensasjon

Innsats for trivsel og trygghet i nærområdet gir ikke samme oppmerksomhet som redningsarbeid og idrettsstevner – men det er frivillig innsats Lotteritilsynet har denne gangen gått «grundigere» til verks når det gjelder behandlingen av momskompensasjonssøknadene. Vellenes Fellesorganisasjon mener synspunktene fra tilsynet avdekker et syn på frivillig arbeid som svekker samfunnsnyttig innsats i lokalmiljøene. En del av uenigheten skyldes ulik tolkning av gjeldende forskrifter, en del kan også skyldes et snevrere syn på hva som er frivillig innsats. Dette er en utfordring. Vi er også usikre på likebehandling av ulike frivillige sektorer. Samtidig er det viktig å skille mellom oppgaver som gir privatøkonomisk fordel gjennom Velforeningen og den frivillige innsatsen. Utgifter til private veier eller til felles digital løsning i boligområdet faller utenfor ordningen. Nedenfor kan du lese vår tilbakemelding Klage fra enkeltmedlemmer er også oversendt, men ta ikke med her. Klagefristen var 30. desember 2020.

Les mer
Velposten desember 2020

Velposten desember 2020

Fjerde utgave Velposten 2020 er her! Medlemsavisen tar opp flere tema i denne utgaven. Har dere tapte inntekter i velforeningen eller grendehuset? I Velposten finner dere informasjon og linker til om dere kan søke og hvordan. Bor dere i et sameie eller et seksjonssameie? Vi utreder hva forskjellen er og hvilke juridiske forhold dere må ta i betraktning. Dere kan også lese mer om foreningsliv, Vellenes Fellesorganisasjons prosjekter med mer.

Les mer
Krisepakke 3 for frivilligheten er klar

Krisepakke 3 for frivilligheten er klar

Koronakrisepakke 3 for friville lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjones som har betydelig inntektsbortall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbrudet.

Les mer
VFOs medlemsundersøkelse 2020

VFOs medlemsundersøkelse 2020

Denne høsten gjennomfører VFO en medlemsundersøkelse for å kartlegge vellbevegelsen i Norge. Undersøkelsen er sentral i VFOs arbeid for å forbedre medlemstilbudet og jobbe for vellenes interesser.

Les mer
Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Kulturdepartementet har lagt fram ny lov om pengespill. Denne er kilden til finansiering av store deler av frivilligheten i Norge - men ikke velbevegelsen. Over 5 milliarder genereres fra folkespill i regi av Norsk Tipping. Vellenes Fellesorganisasjon mener et historisk fordelingssystem nå må endres. Lovens bokstav må følges: Samfunnsnyttige foreninger og organisasjoner må sidestilles med kultur, hjelpeorganisasjoner og norsk idrett. I stedet foreslår departementet å innsnevre fordelingen ytterliggere. Vellenes Fellesorganisasjon går også mot at Lotteritilsynet skal ha myndighet til å tolke vedtektene for frivillige organisasjoner , noe som har ført til uforståelige tolkninger av hvem som er "lotteriverdige organisasjoner". Begrepet er avgjørende for tilskudd.

Les mer