Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

Alle nye hus og hytter må kunne lade elbil. Forslag til ny byggeteknisk forskrift gjelder vanlige garasjer, fellesgarasjer og biloppstilling ved hytta. Unntatt er bygg som ikke har innlagt strøm. Forskriften vil pålegge alle nye bygg og fellesanlegg å legge opp føringsveier for lading. Det vil ikke omfatte selve ladepunktet. Det er opp til den enkelte. Høringsfrist er 5. mars.

Les mer
Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Kulturdepartementet har lagt fram ny lov om pengespill. Denne er kilden til finansiering av store deler av frivilligheten i Norge - men ikke velbevegelsen. Over 5 milliarder genereres fra folkespill i regi av Norsk Tipping. Vellenes Fellesorganisasjon mener et historisk fordelingssystem nå må endres. Lovens bokstav må følges: Samfunnsnyttige foreninger og organisasjoner må sidestilles med kultur, hjelpeorganisasjoner og norsk idrett. I stedet foreslår departementet å innsnevre fordelingen ytterliggere. Vellenes Fellesorganisasjon går også mot at Lotteritilsynet skal ha myndighet til å tolke vedtektene for frivillige organisasjoner , noe som har ført til uforståelige tolkninger av hvem som er "lotteriverdige organisasjoner". Begrepet er avgjørende for tilskudd.

Les mer