Mange kommuner inviterer til innspill om nærmiljø

Mange kommuner inviterer til innspill om nærmiljø

Mange kommuner inviterer nå blant annet velforeninger og grendelag til å komme med innspill i saker som er viktig for velområdet og nærmiljøet. I Karmøy kommune vil kommunen gjerne ha innspill til planen for fysisk aktivitet rund om i kommunen. Hva med ny turvei eller adkomst til stranda? I andre kommuner står kommuneplanen og arealplanlegging på dagsorden. Forsvinner friområder som er viktig for medlemmene? Frøya kommune inviterer til forslag om bedre trafikksikkerhet for barn og unge.

Les mer
Krisepakken:  Departementet vil vurdere!

Krisepakken: Departementet vil vurdere!

Grendehus, velhus og samfunnshus fikk ikke noe da 700 millioner ble delt ut til frivilligheten. Men "departementet har merket seg problemene som velhus og grendehus har" så nå kan vi håpe? Det gjør nok også Begesiden Velforening, som frykter store tap. Og de er ikke aleine. Resultatet av fordelingen av midler traff frivilligheten dårlig, ikke minst fordi reglene arrangements- og billettinntekter ble tolket svært snevert. Mesteparten gikk dermed til idretten

Les mer
Velposten april 2020

Velposten april 2020

Årets første utgave av Velposten er nå her! Nummeret tar for seg alt fra hvordan foreninger kan forholde seg til Covid-19 til årets landsmøte og konferanse. Vi minner også om momskompensasjonssøknad som kan sendes inn i disse tider. Søknadsfrist er 1 juni.

Les mer
Grendehus og forsamlingshus konkurs?

Grendehus og forsamlingshus konkurs?

Vellenes Fellesorganisasjon har gjennomgått forskriftene som ble lagt fram i går 4. april. Samlet sett vil ordningen sammen med de vanlige statstilskuddene gir store deler av frivilligheten muligheter for å komme gjennom den vanskelige perioden vi er inne i. Men hvor blir det av grendehus og velhus? Vi har stilt spørsmålet til Kulturdepartementet og håper på det positivt svar.

Les mer