Ny søknadsrunde for Velbevegelsens dag

Ny søknadsrunde for Velbevegelsens dag

Ditt vel har mulighet til å søke om 25 000kr til å gjennomføre en aktivitet 11 juni 2022. Her er mulighetene mange! Vil dere arrangere gatefest, loppemarked, hinderløype, sommerdugnad eller grillkveld?

Les mer
Budsjettdebatten.  Velarbeid er fellesskap

Budsjettdebatten. Velarbeid er fellesskap

"Vi ser også at lokalt samarbeid og fellesløsninger kjemper i et samfunn som i økende grad preges av individualisme. Velbevegelsen demmer opp for dette og bidrar til at folk jobber sammen i lokalmiljøene og har en stemme i felleskapet". Slik innledet Vellenes Fellesorganisasjon sitt innlegg i Familie og kulturkomiteen 8. november. Erik Sennesvik avsluttet slik: "For å sikre velarbeid som en selvstendig sektor, ber vi om at komiteen gjør endring i budsjettet slik at det avsettes driftsstøtte til Vellenes Felles-organisasjon for nærmiljø- og velarbeid.". I begynnelsen av desember skal innstillingen fra komiteen være klar. Du kan lese hele innlegget under.

Les mer
Fortetting i boområder gir behov for nye regler

Fortetting i boområder gir behov for nye regler

Dagens regler ble laget da nybygg ble plassert på ledig tomt mellom andre bygg. Nå er stikkordene fortetting og transformasjon til nye typer bygg. Det bygges i høyden, det bygges i friområder - industriområder blir til boligområder. Kommunaldepartementet mener dagens plan- og bygningslov ikke er tilpasset denne situasjonen, og Vellenes Fellesorganisasjon er langt på vei enig. Blant annet må det forplikte kommunen til å legge til rette for aktivt samarbeid med innbyggere, grunneiere og utbyggere ved områdeutvikling. Det må legges til rette for å beholde bokvalitet, lokal kultur og arkitektur i fortettingsområdet. Vi mener dette må komme klart fram av ny lovtekst. Det er også viktig å se på de indirekte virkningene på randområdene når det settes i gangs slike arbeider.

Les mer