Den miljøvennlige hagen er også klimasmart

Den miljøvennlige hagen er også klimasmart

Den store plantetrenden akkurat nå er å dyrke klimasmart og øke bevisstheten rundt såing. Riktig dyrkingsjord, miljøvennlige pollinerer og nytteinsekter er viktige komponenter i den klimasmarte hagen. Samtidig er det viktig at hagen kan takle ulike klimaendringer og at den med relativt enkle grep gir biologisk mangfold. Men klimasmart er mer enn stell av fellesområder og hager. Du kan lese mer om dette i Miljøvennlige nabolag fra Vellenes Fellesorganisasjon https://www.velnett.no/drift/milj%C3%B8/. Men denne gang slipper vi til Hageselskapet med nyttige råd og vink. Fortsatt god sommer.

Les mer
Nye kompensasjonsregler lar vente på seg

Nye kompensasjonsregler lar vente på seg

Nye regler for kompensasjon av tapte inntekter og merkostnader i frivilligheten skulle vært klar 1. juni. Vi tror den er like rundt hjørnet, og håper det ikke er gjort ugunstige endringer i reglene. Slik utkastet var utformet oppfatter vi at velforeninger og grendehus vil komme vesentlig bedre ut enn i forrige runde. Vi har bedt alle medlemsforeninger være i beredskap når Lotteritilsynet åpner for å kunne søke. Søknadsperioden er fra 12. mars til 31. august.

Les mer
Mange kommuner inviterer til innspill om nærmiljø

Mange kommuner inviterer til innspill om nærmiljø

Mange kommuner inviterer nå blant annet velforeninger og grendelag til å komme med innspill i saker som er viktig for velområdet og nærmiljøet. I Karmøy kommune vil kommunen gjerne ha innspill til planen for fysisk aktivitet rund om i kommunen. Hva med ny turvei eller adkomst til stranda? I andre kommuner står kommuneplanen og arealplanlegging på dagsorden. Forsvinner friområder som er viktig for medlemmene? Frøya kommune inviterer til forslag om bedre trafikksikkerhet for barn og unge.

Les mer