Utvidet kompensasjonsordning er klar

Utvidet kompensasjonsordning er klar

Departementet har nå vedtatt retningslinjer for en utvidet ordning for kompensasjon av tapte inntekter for frivilligheten. Det er viktig at alle velforeninger, og spesialt dem som disponerer eller eier velhus, leser gjennom forskriften. De fleste inntektsbortfall i perioden 12. mars til 31. august vil kunne kompenseres slik reglene angir. Enheten som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Formålet med denne ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Les mer
Den miljøvennlige hagen er også klimasmart

Den miljøvennlige hagen er også klimasmart

Den store plantetrenden akkurat nå er å dyrke klimasmart og øke bevisstheten rundt såing. Riktig dyrkingsjord, miljøvennlige pollinerer og nytteinsekter er viktige komponenter i den klimasmarte hagen. Samtidig er det viktig at hagen kan takle ulike klimaendringer og at den med relativt enkle grep gir biologisk mangfold. Men klimasmart er mer enn stell av fellesområder og hager. Du kan lese mer om dette i Miljøvennlige nabolag fra Vellenes Fellesorganisasjon https://www.velnett.no/drift/milj%C3%B8/. Men denne gang slipper vi til Hageselskapet med nyttige råd og vink. Fortsatt god sommer.

Les mer
Nye kompensasjonsregler lar vente på seg

Nye kompensasjonsregler lar vente på seg

Nye regler for kompensasjon av tapte inntekter og merkostnader i frivilligheten skulle vært klar 1. juni. Vi tror den er like rundt hjørnet, og håper det ikke er gjort ugunstige endringer i reglene. Slik utkastet var utformet oppfatter vi at velforeninger og grendehus vil komme vesentlig bedre ut enn i forrige runde. Vi har bedt alle medlemsforeninger være i beredskap når Lotteritilsynet åpner for å kunne søke. Søknadsperioden er fra 12. mars til 31. august.

Les mer
Krisepakken:  Departementet vil vurdere!

Krisepakken: Departementet vil vurdere!

Grendehus, velhus og samfunnshus fikk ikke noe da 700 millioner ble delt ut til frivilligheten. Men "departementet har merket seg problemene som velhus og grendehus har" så nå kan vi håpe? Det gjør nok også Begesiden Velforening, som frykter store tap. Og de er ikke aleine. Resultatet av fordelingen av midler traff frivilligheten dårlig, ikke minst fordi reglene arrangements- og billettinntekter ble tolket svært snevert. Mesteparten gikk dermed til idretten

Les mer