Koronastøtte til velhus og grendehus

Koronastøtte til velhus og grendehus

Kulturdepartementet har lytta til lytta til Noregs Ungdomslag og Huset i Bygda og har satt av eigne midlar til dei laga som fell utanfor dei ordinære statlege tapskompensasjonsordningane og som har hatt meirkostnader og/eller mindreinntekter som følgje av covid-19-utbruddet. Kulturdepartementet gir eit særskilt tilskot på fem millionar kroner til ordninga. Dette gjelder forsamlingshus som er eigne einheter eller som er sameigd med andre lag. Ordninga gjeld og velhus og grendehus. Informasjon og søknadsskjema om den nye støtteordninga vert lagt ut på www.husetibygda.no om kort tid. Vellenes Fellesorganisasjon sender eigen melding via StyreWeb.

Les mer
Nominér din frivillige helt

Nominér din frivillige helt

Nå kan du nominere din lokale helt til Frivillighetsprisen eller til Årets nykommer. Det er mange foreninger og ildsjeler som fortjener disse prisene. Her kan du sende inn din nominasjon. Vinnerne vil bli annonsert og hedret under frivillighetens dag 5 desember.

Les mer
Stortingspartiene om arkitekturoppgjøret

Stortingspartiene om arkitekturoppgjøret

En overveldende andel av stortingspartiene ønsker nybygg og stedsutvikling med et mangfold av stilarter. Dette samsvarer med Arkitekturopprøret Norges krav om mer plass for tradisjonsorientert arkitektur og byutforming.

Les mer
Møte: Reel medvirkning

Møte: Reel medvirkning

Under Arendalsuka blir det samtale om hvordan skape bedre medbestemmelse for befolkningen i stedsutvikling. Møt opp eller se det over internett.

Les mer
"Arkitektopprøret" vil ha svar fra politikerne

"Arkitektopprøret" vil ha svar fra politikerne

Det er valgår. Hva mener de politiske partiene om god stedsutvikling og miljøer der folk trives? Er det utbyggerne som skal bestemme? Hva med innbyggermedvirkning og velforeninger? "Arkitektopprøret" har sendt 6 spørsmål til de politiske partiene og forventer svar innen 5. august.

Les mer