Klar for  konferanse og landsmøte?

Klar for konferanse og landsmøte?

"LIVE" Landskonferanse og Landsmøte 6 mars. Meld deg på før 2. mars. Alle kan delta i landskonferansen. Delegater og observatører kan delta i landsmøtet. Vi tar opp mange aktuelle spørsmål for godt velarbeid>: Innbyggermedvirkning og velforeningens medinnflytelse på utviklingen av egne nærmiljøer. Samarbeid med kommunen. Eldre som ressurs for vellene. Og et aktuelt tema som bør oppta alle: Brannsikkerhet i hjemmet.

Les mer
Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

Alle nye hus og hytter må kunne lade elbil. Forslag til ny byggeteknisk forskrift gjelder vanlige garasjer, fellesgarasjer og biloppstilling ved hytta. Unntatt er bygg som ikke har innlagt strøm. Forskriften vil pålegge alle nye bygg og fellesanlegg å legge opp føringsveier for lading. Det vil ikke omfatte selve ladepunktet. Det er opp til den enkelte. Høringsfrist er 5. mars.

Les mer
Krisepakke 3 for frivilligheten er klar

Krisepakke 3 for frivilligheten er klar

Koronakrisepakke 3 for friville lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjones som har betydelig inntektsbortall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbrudet.

Les mer
VFOs medlemsundersøkelse 2020

VFOs medlemsundersøkelse 2020

Denne høsten gjennomfører VFO en medlemsundersøkelse for å kartlegge vellbevegelsen i Norge. Undersøkelsen er sentral i VFOs arbeid for å forbedre medlemstilbudet og jobbe for vellenes interesser.

Les mer
Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Kulturdepartementet har lagt fram ny lov om pengespill. Denne er kilden til finansiering av store deler av frivilligheten i Norge - men ikke velbevegelsen. Over 5 milliarder genereres fra folkespill i regi av Norsk Tipping. Vellenes Fellesorganisasjon mener et historisk fordelingssystem nå må endres. Lovens bokstav må følges: Samfunnsnyttige foreninger og organisasjoner må sidestilles med kultur, hjelpeorganisasjoner og norsk idrett. I stedet foreslår departementet å innsnevre fordelingen ytterliggere. Vellenes Fellesorganisasjon går også mot at Lotteritilsynet skal ha myndighet til å tolke vedtektene for frivillige organisasjoner , noe som har ført til uforståelige tolkninger av hvem som er "lotteriverdige organisasjoner". Begrepet er avgjørende for tilskudd.

Les mer