Støtteordninger for frivilligheten forlenges

Støtteordninger for frivilligheten forlenges

Regjeringen forlenger tilskuddsordningen i forbindelse med arrangement og aktiviteter. ​ Søknadsfrist er 15 november og ordningen gjelder for aktiviteter i perioden 1. januar til 31. Oktober. Ordningen er til for frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret.

Les mer
Koronastøtte til velhus og grendehus

Koronastøtte til velhus og grendehus

Kulturdepartementet har lytta til lytta til Noregs Ungdomslag og Huset i Bygda og har satt av eigne midlar til dei laga som fell utanfor dei ordinære statlege tapskompensasjonsordningane og som har hatt meirkostnader og/eller mindreinntekter som følgje av covid-19-utbruddet. Kulturdepartementet gir eit særskilt tilskot på fem millionar kroner til ordninga. Dette gjelder forsamlingshus som er eigne einheter eller som er sameigd med andre lag. Ordninga gjeld og velhus og grendehus. Informasjon og søknadsskjema om den nye støtteordninga vert lagt ut på www.husetibygda.no om kort tid. Vellenes Fellesorganisasjon sender eigen melding via StyreWeb.

Les mer
Nominér din frivillige helt

Nominér din frivillige helt

Nå kan du nominere din lokale helt til Frivillighetsprisen eller til Årets nykommer. Det er mange foreninger og ildsjeler som fortjener disse prisene. Her kan du sende inn din nominasjon. Vinnerne vil bli annonsert og hedret under frivillighetens dag 5 desember.

Les mer