VFOs Landskonferanse og Landsmøte

Takk for et godt møte, vi ser fram til neste års konferanse. 

 

Lørdag 6. mars, "live" Webinar: Trykk HER for å se hele sendingen. Når du klikker her blir du sendt over til Youtube.

VFO inviterer landets grendelag og velforeninger til faglig påfyll og mulighet til å påvirke fremtidens velarbeid

 

Blant årets innledere er

Trude Drevland, leder, Et aldersvennlig Norge

"Hvordan kan/bør velbevegelsen bidra i sine lokalsamfunn?"

 

 

Lisbeth Hammer Krog, ordfører, Bærum kommune

Eksempler på hvordan samhandle velforening - kommune

 

Program

Møteleder:Ola Raftevold, Leder Voll Vel, Bærum / Styremedlem, VFO

09.00 Arrangementet åpner for pålogging og ev spørsmål om pålogging

10.00 Velkommen til Landskonferanse

v/Møteleder

 

10.05 Åpningsord

v/Erik Sennesvik, Leder, Vellenes Fellesorganisasjon VFO 

10.15 Brannsikkerhet i en sårbar tid
v/Tommy Ueland, Senioringeniør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB

 

Se innslaget her

Vi åpner opp for spørsmål fra deltagerne dersom tiden tillater det

v/Møteleder

 

10.45 VFO har nylig kartlagt deler av velbevegelsen. Velforeningene er engasjerte i mangt, og VFO får forespørsler av stor variasjon
v/Erik Sennesvik, Leder, Vellenes Fellesorganisasjon VFO 

 

Se innslaget her

 

11.00 Kan digitalisering av planprosesser også gjøre lokal medvirkning og medbestemmelse lettere?
v/Audun Engh, Styremedlem, Oslo VelforbunStyrelederSkarpsno, Gimle og Frogner Vel

 

Se innslaget her

11.15Pause

11.30Eksempler på hvordan samhandle Velforening – Kommune
Medvirkende:

v/Lisbeth Hammer Krog, Ordfører, Bærum kommune
v/Knut Ertresvaag, Leder, Nesodden Velforbund
v/Jørgen Thorvaldsen,avdelingsleder, Park, friluft, skjærgård og Vansjøtjenesten, Virksomhet Utførelse, Moss kommune
v/Elisabeth Leikanger, Leder, Søndre Jeløy Vel, Moss
Ordstyrer: Ola Raftevold

 

Se innslaget her


Vi åpner opp for spørsmål fra deltagerne dersom tiden tillater det

v/Møteleder


12.15 Et aldersvennlig Norge - Hvordan kan/bør velbevegelsen bidra i sine lokalsamfunn?
v/Trude Drevland, Leder, Et aldersvennlig Norge

 

Se innslaget her

 

13.00 Lunsj

14.00Landsmøtet åpner

Behandling av vedtektsfestete saker

Uttalelser fra landsmøtet

Blomstersermoni

16.00Oppsummering og avslutning


Velkommen tilbake neste år!

 

 Vi tar forbehold om programendringer til det bedre. Vervekonkurranse

Velbevegelsen skal vokse! Fram til og med 6 mars kan din forening vinne et gavekort hos Velbutikken.no

Inviter med deg andre foreninger med på konferansen. Om de liker arrangementet vil de kanskje melde seg inn også. For å være med i konkurransen må et lag melde seg inn og skrive i innmeldingsskjemaet at du vervet dem.

Da er du med i trekningen av et gavekort på 1000kr.

Følg med "LIVE"

I år blir det er digitalt arrangement. Du kan følge med "LIVE" på nett.

Du vil få tilsendt en lenke til en nettside der du følger sendingen fra konferansen direkte.

Vi har også en chattefunksjon hvor det blir anledning til å stille spørsmål underveis.

Deltakelse på Landsmøtet

Alle er velkomne til Landsmøtet som observatør eller valgt delegat. Hver forening med mindre enn 100 husstander som medlemmer kan sende to delegater. Foreninger med flere enn 100 husstander kan i tillegg sende én delegat for hver påbegynte 100 husstand.

Er du interessert i å delta som delegat? Ta kontakt med din lokale velforening.


Påmelding

 

Meld deg på med denne lenken

kl. 08:00 5 mars 

Spørsmål?

Ta kontakt på post@vellenesfellesorganisasjon.no