Har dere et juridisk spørsml og lurer på veien videre? VFO har et samarbeid Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS (AVCO) for å sikre at velforeningene får den beste hjelpen man kan få. 

 

Fordeler

Alle medlemmer hos oss får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO.

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak

Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte

 

AVCO har særlig ekspertise på

  • Boligrett
  • Tingsrett
  • Naborett
  • Selskaps- og foreningsrett 
  • Plan- og bygningsrett 
  • Vei-, vann og avløpsrett
  • Forvaltningsrett
  • Entrepriserett 

  

Priser

Veiledende timesats 2022, etter at rabatt er fratrukket, er som følger:

Partner/Assosiert partner: kr 2.400,-

Senioradvokat: kr 2.175,-

Advokat: kr 2.063,-

Advokatfullmektig: kr 1.762,-

Alle priser er eks mva. Mva-en vil det enkelte vel normalt kunne få refundert i den årlige momskompensasjonssøknaden

Det enkelte vel står fritt til å velge om bistanden skal gis av en advokatfullmektig, advokat. Senioradvokat eller partner/assosiert partner

 

Kontakt

Om dere ønsker å benytte dere av Avcos tjenester, kan dere sende en epost – sammen med sakens dokumenter – til vfo@avco.no

Muntlige henvendelser kan rettes til assosiert partner Karoline Robertson, på telefon 91 11 46 40

Medlemskap hos oss må dokumenteres, så her kan dere sende oss en epost å be om en bekreftelse på medlemskapet deres, så sender vi dere en rask bekreftelse tilbake. Vår epostadresse er post@vellensfellesorganisasjon.no

 

Ikke medlem?

Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her