Illustrasjon: Helene Moe Slinning.

Velforeninger, borettslag og sameier mfl. har mulighet til å påvirke både sitt lokale miljø og klimaet gjennom innkjøp og utvikling av nærmiljøet, og har samlet sett en stor miljøpåvirkning.

Det er stor interesse for dette i Norge og Vellenes Fellesorganisasjon i samarbeid med Naturvernforbundet laget en guide som gir informasjon, inspirasjon, tips, råd og veiledning til velforeninger, samt vise til hvor man kan få videre hjelp/informasjon til å iverksette konkrete tiltak. Denne inneholder eksempler på hvordan man kan samarbeide med borettslag, miljøorganisasjoner og kommunen  

Guiden inneholder ulike temaer som alle bidrar til å redusere forbruk:
- Delings- og utlånsordninger:
utstyr og verktøy til bruk i hus, hage og til sport/aktiviteter, el-sykler, biler
- Reparasjon og redesign:
arrangere fiksefester for elektronikk, møbler, klær, leker osv.
- Bytte:
arrangere kles-, leke-, sportsutstyrbytte osv.
- Ombruk:
tilrettelegge for gjenbruk av utstyr som vanligvis kastes ved dugnad
- Miljøvennlige uteplasser:
unngå innkjøp av plast og produkter med miljøgifter til uteom-råder (lekeapparater, fallmatter og kunstgress), fremmedarter, sprøytemidler, jord med torv.
- Miljøvennlige hus og hjem:
Energismarte boliger, dyrking i parsellhager og kompostering

Et miljøvennlig nabolag bidrar til god folkehelse, kan være økonomisk lønnsomt, bidra til hygge, og ikke minst bidra til å redusere vårt materielle forbruk. 

I vedlegget under finner dere gudien. Del gjerne med foreningens medlemmer og nabolagets innbyggere.