Det er viktig med tett samarbeid mellom kommuner og velforeninger. Velforeninger tar vare på kommunens innbyggere og i flere tilfeller tar ansvar for kommunens oppgaver som for eksempel å rydde på offentlige plasser eller ta vare på lekeplasser. 

 

Vellenes Fellesorganisasjon tilbyr kommuneavtaler hvor kommunen får 25% rabatt på hvert vell. Vellene i kommunen får alle medlemsfordeler. Dette består blant annet av: 

- Forsikringer

- Bistand og rådgivning

- Håndbøker for inspeksjon av lekeplasser

- Hjelp med å søke om momskompensasjon

 

VFO vil gjerne samarbeide med kommunen og tilbyr blant annet kurs for kommunen og velforeninger. Dette avtales nærmere mellom VFO og den enkelte kommune. 

 

Pris:

Kr 600,- pr år pr velforening, med fratrekk 25% rabatt

Kr 10,- pr år pr husstand som er medlem i velforeningene, med fratrekk 25% rabatt

 

Ta kontakt for mer informasjon om avtalen.