Styrets taushetsplikt

Styrets taushetsplikt

16.03.23 13:50 av Ingeborg Bastiansen

Du er nyvalgt styremedlem. Naboen din er nysgjerrig på hva som ble diskutert under sist styremøte, og særlig på hvem som ikke har betalt sin del av regningen av de nye utearealene. Før du vet ordet av det, har du oppgitt både navn og hvor vedkommende bor. Du får straks en dårlig følelse og påser at naboen ikke hørte det fra deg. På vei inn inngangsdøren, spør du deg selv om du har brutt taushetsplikten.

Les mer
Tidlig medvirkning må på plass i PBL

Tidlig medvirkning må på plass i PBL

05.09.22 22:20 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon har sendt forslag om lovendringer i Plan- og bygningsloven for å sikre reell lokal medvirkning i kommunal planlegging og større byggeprosjekter. Det kreves at merknader under høringsrunden behandles særskilt og følger saken. Like viktig er det å få på plass hjemmel for tidlig medvirkning fra velforeninger og andre nærmiljøorganisasjoner. Innbyggerne må bli hørt. Målsettingen er å sikre reell lokal medvirkning i kommunal planlegging og større byggeprosjekter, øke interessen blant innbyggerne til å medvirke i planleggingen og minske misnøyen med kommunale beslutninger.

Les mer
La folket bestemme

La folket bestemme

04.04.22 15:51 av Ingeborg Bastiansen

La folket bestemme – Velforeningens rolle og oppgaver i samfunnet er en nyansert rapport om velbevegelsen. Forfatter Harald Koht presenterer resultatene av en rekke spørreundersøkelser blant norsk vel, grendelag og nærmiljøorganisasjoner tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon.

Les mer
Nei til mer dispensasjoner ved utbygging

Nei til mer dispensasjoner ved utbygging

26.08.20 20:40 av Erik Sennesvik

Styret har behandlet Kommunaldepartementets forslag til liberalisering av Plan- og bygningsloven. Økt adgang til dispensasjoner vil bidra til uforutsigbare kommunale planprosesser og reduserer innbyggernes medvirkning. Vellenes fellesorganisasjon mener at lovforslaget utgjør et stort skritt tilbake til dispensasjonskaoset som først ble forlatt i Sverige og senere i Norge gjennom någjeldende plan- og bygningslov fra 2008. VFO vil ha mer innbyggermedvirkning i kommunens arealplanlegging og ved behandling av reguleringsplaner. Fylkesmannen må fortsatt være ankeinstans for innbyggerne. Les mer om saken og styrets uttalelse

Les mer
Ny byggesaksforskrift på helsen løs?

Ny byggesaksforskrift på helsen løs?

28.09.20 16:04 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon går mot endring av byggesaksforskriften som ville gi mulighet for nye byggetiltak uten nabovarsling og byggesaksbehandling. Mens du er på ferie, kan naboen lage et lite soverom, uterom eller 2 meter skjerm rundt eiendommen uten at du fikk noen melding. Slik blir det om de nye reglene går gjennom. Vellenes Fellesorganisasjon mener forslaget skaper nabokonflikter . Det kan bidra til å endre boligområdets karakter og trivsel. Naboen må gjerne bygge, men det må fortsatt være slik at det må byggeanmeldes og at naboene må varsles, mener vi. Det mener ikke I høringsutkastet peker Departementet selv på at reglene kan føre til flere ulovligheter. Du kan lese VFO sin høringsuttalelse i vedlegget under

Les mer
Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

07.04.19 12:40 av Erik Sennesvik

"Det enkle er ofte det beste", sa folkehelseministeren, Åse Michaelsen, da hun presenterte Folkehelsemeldingen 2019 på Sørenga, den nye bydelen i Oslo, sist fredag. Inkludering, deltaking ir lokalmiljøet, aktiviteter der alle kan være med - listen var lang og som hentet ut fra listen over viktige nærmiljøoppgaver. "Og frivilligheten er viktig", sa hun. Meldingen er fullpakket av argumenter for at godt arbeid i bygdelag og velforeninger er bra for folkehelsen. Men hun kjenner åpenbart ikke disse foreningene, for da ville hun valgt å bruke dem i sitt arbeide. Og det ville være mye billigere enn mange av forslagene i meldingen.

Les mer
Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

24.09.18 10:39 av Erik Sennesvik

Innspill til folkehelsemeldingen 2019.: Vellenes Fellesorganisasjon var invitert til å gi innspill til folkehelsemeldingen som kommer i 2019. Det er mye om psykiske lidelser, ensomhet og manglende tilhørighet. Det bør bli mer om hva som hindrer nettopp dette. Fungerende nærmiljøer bidrar til god folkehelse. Derfor er godt velarbeid viktig.

Les mer
Til det beste for barn og unge

Til det beste for barn og unge

22.08.18 10:13 av Annette Skogheim

Vi vet at flere velforeninger gjør mye god for at oppvekstmiljøet skal være trygt og godt. Det være seg drift av lekeplasser, holde tilstelninger og gi muligheten for å delta på andre tilstelninger. Nå ønsker vi deres erfaringer og ideer på hva som fungerer bra, og hva som kunne vært gjort bedre.

Les mer