Den miljøvennlige hagen er også klimasmart

Den miljøvennlige hagen er også klimasmart

05.07.20 12:11 av Erik Sennesvik

Den store plantetrenden akkurat nå er å dyrke klimasmart og øke bevisstheten rundt såing. Riktig dyrkingsjord, miljøvennlige pollinerer og nytteinsekter er viktige komponenter i den klimasmarte hagen. Samtidig er det viktig at hagen kan takle ulike klimaendringer og at den med relativt enkle grep gir biologisk mangfold. Men klimasmart er mer enn stell av fellesområder og hager. Du kan lese mer om dette i Miljøvennlige nabolag fra Vellenes Fellesorganisasjon https://www.velnett.no/drift/milj%C3%B8/. Men denne gang slipper vi til Hageselskapet med nyttige råd og vink. Fortsatt god sommer.

Les mer