Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

01.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Det er slett ikke uvanlig at velforeninger, borettslag, grendelag og lignende foreninger utfører og ivaretar små og store oppgaver som ellers ligger til det offentlige å ta seg av. Mange velforeninger sørger blant annet for snømåking og annet vedlikehold av veier, beskjæring av trær og busker, samt oppføring og vedlikehold av lekeplasser og tørkestativer. Bare for å nevne noe.

Les mer